آلبوم بوهمین ساخت کشور آلمان دارای سبک های مختلف برای مکانهای مختلف است. از جمله سبک کلاسیک ، مدرن و اسپرت