کاغذ دیواری السا

السا شخصیت کارتونی مورد علاقه کودکان دختر امروزی می باشد که به نوعی جای سیندرلای دهه های گذشته را گرفته است.

استفاده از کاغذ دیواری السا در اتاق خواب کودکان دختر امروزه رایجترین نوع کاغذ دیواری می باشد.