کاغذ دیواری باب اسفنجی برای چه فضاهایی مناسب است؟

کاغذ دیواری طرح باب اسفنجی متنوع ترین طرح ها را از برند های مختلف شامل میشود. چراکه شخصیت کارتونی باب اسفنجی، شناخته شده و مشهور و محبوب است.

کمپانی های زیادی این کاراکتر را طرح و جنس خاص مربوط به خود چاپ کرده اند.
این طرح از کاغذ دیواری هم برای اتاق دختران مناسب است هم پسرها. یک شخصیت محبوب در هر دو جنس دختر و پسر!

همچنین کاراکترهای همبازی با باب اسفنجی در طرح های مختلف آن حضور دارند.