کاغذ دیواری باب اسفنجی

کاغذ دیواری باب اسفنجی :

این طرح متنوع ترین طرح ها را از برند های مختلف شامل میشود. چراکه شخصیت کارتونی باب اسفنجی، شناخته شده و مشهور و محبوب است.

کمپانی های زیادی این کاراکتر را طرح و جنس خاص مربوط به خود چاپ کرده اند.
کاغذ دیواری باب اسفنجی هم برای اتاق دختران مناسب است هم پسرها. یک شخصیت محبوب در هر دو جنس دختر و پسر!

همچنین کاراکترهای همبازی با باب اسفنجی در طرح های مختلف آن حضور دارند.