کاغذ دیواری جدید ۲۰۱۵

کاغذ دیواری جدید ۲۰۱۵

طرح : طرح داماسک مخمل برجسته

کشور: تحت لیسانس ایتالیا

رده قیمت : لاکچری قیمت بالا

سبک : کلاسیک

جنس : مخمل

پیشنهاد استفاده : برای پذیرایی، پشت میز تی وی ، اداری

کاغذ دیواری جدید ۲۰۱۵

طرح : طرح داماسک مخمل برجسته

کشور: تحت لیسانس ایتالیا

رده قیمت : لاکچری قیمت بالا

سبک : کلاسیک

جنس : مخمل

پیشنهاد استفاده : برای پذیرایی، پشت میز تی وی ، اداری

کاغذ دیواری جدید ۲۰۱۵

طرح : طرح راه راه مخمل برجسته

کشور: تحت لیسانس ایتالیا

رده قیمت : لاکچری قیمت بالا

سبک : کلاسیک

جنس : مخمل

پیشنهاد استفاده : برای پذیرایی، پشت میز تی وی ، اداری

کاغذ دیواری جدید ۲۰۱۵

طرح : طرح داماسک مخمل برجسته

کشور: تحت لیسانس ایتالیا

رده قیمت : لاکچری قیمت بالا

سبک : کلاسیک

جنس : مخمل

پیشنهاد استفاده : برای پذیرایی، پشت میز تی وی ، اداری