کاغذ دیواری خطوط موجی

این نوع کاغذ دیواری از خطوطی استفاده شده که بصورت موازی یا درهم فرو رفته بصورت موجی هستند. کاغذ دیواری خطوط موجی بیشتر در سبک مدرن کاربرد دارد. استفاده از کاغذ دیواری با خطوط موجی برای تمام دیوارهای توصیه نمی شود. معمولاً یک یا دو دیوار در منازل می توان از کاغذ دیواری خطوط موجی استفاده کرد. کاغذ دیواری خطوط موجی برای راهروها و یا محیط های اداری نیز بسیار مناسب هستند. انواع این کاغذ ها شامل خطوط ناز و پهن در رنگهای مختلف در این سایت موجود می باشد.

توجه توجه

تا باز شدن کامل عکس ها صبور باشید. کیفیت و تعداد عکس ها بالاست