کاغذ دیواری زرد رنگ

زرد رنگی گرم و دارای انرژی زیاد  است . که با الهام گرفتن از خورشید می توان گفت این رنگ از لحاط نور پردازی بیشترین تاثیر را در دکوراسیون منزل به دنبال دارد لذا کاغذ دیواری با این تم رنگ می تواند برای هر نقطه از منزل که دارای نور کافی نمی باشد استفاده شود البته پیشنهاد می شود با توجه به خواصی که از این رنگ مطرح شد  ازاین رنگ برای اتاق خواب به هیچ وجه استفاده نفرمایید .