کاغذ دیواری سرخابی

سرخابی

کاغذ دیواری های سرخ آبی با تم بنفش و صورتی قابل ست شدن هستند، این کاغذ دیواری ها رنگهای بسیار شادی هستند که برای اتاق خواب