کاغذ دیواری سفید برفی

کاغذ دیواری سفید برفی :

کاغذ دیواری سفید برفی برای اتاق دختر بچه ها انتخاب مناسبی است. سفید برفی یکی از شخصیت های محبوب والدیزنی است.

کاغذ دیواری سفید برفی میتواند هم به صورت بردر دور تا دور اتاق کار شود و هم به صورت یک پوستردیواری بزرگ روی یکی از دیوار ها نصب شود.
کاغذ دیواری سفید برفی و هفت کوتوله ی معروفش از پرفروش ترین کاغذ دیواری های کودک شهر کاغذ دیواری است.