کاغذ دیواری سفید برفی برای چه فضاهایی مناسب است؟

کاغذ دیواری سفید برفی برای اتاق دختر بچه ها انتخاب مناسبی است. سفید برفی یکی از شخصیت های محبوب والدیزنی است.

این طرح از کاغذ دیواری میتواند هم به صورت بردر دور تا دور اتاق کار شود و هم به صورت یک پوستردیواری بزرگ روی یکی از دیوار ها نصب شود.
معروف ترین طرح از این نوع کاغذ دیواری ، سفید برفی و هفت کوتوله ی است که از پرفروش ترین کاغذ دیواری های کودک شهرکاغذ دیواری است.