کاغذ دیواری شاین

کاغذ دیواری شاین همانطور که از اسمش مشخص است؛ کاغذ دیواری ای ایست که دارای شاین و جلای ذاتیست.
یعنی چه؟
این به این معناست که کاغذ دیواری مورد نظر بدون آنکه رنگ براق و یا اکلیل هایی که بصورت خارجی به آن اضافه کنند و با چسب در این طرح به کار ببرند ؛ خود دارای یک جلای زیبا و شیک و ذاتیست.
کاغذ دیواری شاین و براق کیفیت کار را نیز بیشتر نشان میدهد و جذابیت بیشتری به طرح میدهد.

کاغذ دیواری شاین کاغذ دیواری ای است دارای‌‌ جلا و درخشش ذاتی‌ است.
بعضی از کاغذ دیواری ها براقیتی‌ که دارند به خاطر آن عامل‌خارجی ایست که به کاغذ دیکاری اضافه میشود.
مثل اینکه اکلیل های درخشان و پودری ‌روی ‌کاغذ دیواری را بتوانیم ‌‌لمس‌ کنیم و برجستگی ها مشخص باشد. اما‌کاغذ دیواری شاین جوری ساخته شده است که این درخشش و درخشندگی در آن به صورت ذاتی و اصیل پیداست.