کاغذ دیواری طرح آنتیک

کاغذ دیواری طرح آنتیک منظور کاغذ دیواری هایی هستند که طرح سنگ آنتیک می باشند. بسیاری از کسانی که می خواهند نمایی از سنگ آنتیک داشته باشند به دلیل محدودیت زمانی، محدودیت مالی و یا اجرایی از کاغذ دیواری طرح آنتیک استفاده می کنند. کاغذ دیواری طرح آنتیک هم در دکوراسیون طرح کلاسیک و هم در دکوراسیون مدرن استفاده می شوند.