کاغذ دیواری طرح روزنامه ای

این نوع از کاغذ دیواری به سبب اسپرت بودن آن می تواند بیشتر مورد علاقه پسران جوان باشد .کاغذ دیواری طرح روزنامه ای بعضا می تواند انتخاب مناسبی برای نشریات به سبب هماهنگی فضا با موضوع کار باشد.