کاغذ دیواری روزنامه ای را چه کسانی و در جا بیشتر استفاده می کنند؟

کاغذ دیواری روزنامه ای به سبب سبک  اسپرتی که دارد می تواند این توع کاغذ دیواری بیشتر مورد علاقه پسران جوان باشد .

کاغذ دیواری طرح روزنامه ای بعضا می تواند انتخاب مناسبی  برای دیزاین محیط کار نشریات به سبب هماهنگی فضا با موضوع کار باشد .