کاغذ دیواری طرح گارفیلد

کاغذ دیواری طرح گارفیلد :

یکی از شخصیت های محبوب کارتونی گارفیلد است. همان گربه ی نارنجی تنبل و چاق!

همین شهرت و محبوبیت باعث شد تا محصولات متفاوتی که در زمینه های مختلف عرضه شد، گارفیلد و برند مشهورش را هم جزو لیست طرح ها بیاورند و این برند در صنعت کاغذ دیواری هم راه پیدا کرده.
کاغذ دیواری طرح گارفیلد در آلبوم های کاغذ دیواری کودک موجود است.آلبومی نظیر روستر استوری دارای کاغذ دیواری طرح گارفیلد میباشد.

کاغذ دیواری طرح گارفیلد خود به دو نوع متفاوت تقسیم میشود که این دو نوع شامل کاغذ دیواری طرح گارفیلد کارتونی و کاغذ دیواری طرح گارفیلد انیمیشینی می باشد.

محبوبیت کاراکتر انیمیشنی گارفیلد بیشتر از کاراکتر کارتونی آن است. بنابراین اگر طرح انیمیشینی این شخصیت را پیدا نکردید به شرکت ما مراجعه کنید.