کاغذ دیواری قابل شستشو

کاغذ دیواری قابل شستشو همانطور که از نامشان پیداست انواعی از کاغذ دیواری هستند که دارای درجه بندیهای مختلفی از قابلیت شستشو می باشند. برای بسیاری از مردم این انواع کاغذ دیواری اهمیت زیادی دارد زیرا باعث می شود که بتوانند با تمیز کردن کاغذ دیواری مدت بیشتری از کاغذ دیواری استفاده کنند و مجبور نباشند که بخاطر کثیفی آن را تغییر دهند.

کاغذ دیواریهای قابل شستشو دارای جنسی غیر از کاغذ می باشند و یا پوششی از وینیل روی آنها قرار گرفته که نسبت به آب مقاوم می باشد. این کاغذ دیواریها بر اساس میزان مقاومت به آب شامل کاغذ دیواریهای با قابلیت شستشوی کم ، متوسط و زیاد می باشند.

از نظر محیط زیست بسیاری از این کاغذ دیواریهای سازگاری با محیط زیست ندارند و در برخی از کشورها تولید آنها محدود شده است. زیرا مواد مورد استفاده بیشتر پلاستیک می باشد که در محیط تجزیه پذیر نیست/

انواع کاغذ دیواری قابل شستشو

کاغذ دیواری با قابلیت شستشوی کم

کاغذ دیواری با قابلیت شستشو متوسط

کاغذ دیواری با قابلیت شستشو ی بالا

قیمت کاغذ دیواری شستشو

طرح کاغذ دیواری قابل شستشو

قیمت کاغذ دیواری شستشو