کاغذ دیواری قابل شستشو همانطور که از نامشان پیداست انواعی از کاغذ دیواری هستند که دارای درجه بندیهای مختلفی از قابلیت شستشو می باشند. برای بسیاری از مردم این انواع کاغذ دیواری اهمیت زیادی دارد زیرا باعث می شود که بتوانند با تمیز کردن کاغذ دیواری مدت بیشتری از کاغذ دیواری استفاده کنند و مجبور نباشند که بخاطر کثیفی آن را تغییر دهند.

کاغذ دیواریهای قابل شستشو دارای جنسی غیر از کاغذ می باشند و یا پوششی از وینیل روی آنها قرار گرفته که نسبت به آب مقاوم می باشد. این کاغذ دیواریها بر اساس میزان مقاومت به آب شامل کاغذ دیواریهای با قابلیت شستشوی کم ، متوسط و زیاد می باشند.

از نظر محیط زیست بسیاری از این کاغذ دیواریهای سازگاری با محیط زیست ندارند و در برخی از کشورها تولید آنها محدود شده است. زیرا مواد مورد استفاده بیشتر پلاستیک می باشد که در محیط تجزیه پذیر نیست/

انواع کاغذ دیواری قابل شستشو

کاغذ دیواری با قابلیت شستشوی کم

کاغذ دیواری با قابلیت شستشو متوسط

کاغذ دیواری با قابلیت شستشو ی بالا

کاغذ دیواری شستشو ارزان

بسیاری از کاغذ دیواریهای برندهای چینی قیمت های پایینی دارند. قیمت کاغذ دیواری قابل شستشو چینی از رلی ۴۰ هزار تومان شروع می شود.
شرکتهای پخش کاغذ دیواری ایرانی نظیر وی آی پی نیز دارای کاغذ دیواریهای قابل شستشو می باشند

قیمت کاغذ دیواری قابل شستشوی ایرانی از  رلی ۲۵ هزار تومان تا ۴۰ هزار تومان متغیر می باشد

طرح کاغذ دیواری قابل شستشو

قیمت کاغذ دیواری قابل شستشو

کاغذ دیواری های قابل شستشو قیمت های متغیری دارند که به کیفیت جنس و برند بستگی دارد

در شهر کاغذ دیواری کاغذ دیواری قابل شستشو از قیمت ۵۰ هزار تومان برای هر رل ۵ متر مربعی

تا یک ملیون تومان موجود می باشد.

کاغذ دیواری قابل شستشو

کاغذ دیواری قرمز و طلایی قابل شستشو

طرح های کاغذ دیواری قابل شستشو

کاغذ دیواری قابل شستشو با طرح گل های آبرنگی

طرح های کاغذ دیواری قابل شستشو

کاغذ دیواری قابل شستشو إز آلبوم لیسبون محصول چین با طرح گل های آبرنگی و داماسک مى باشد.

کاغذ دیواری های آلبوم بل پوشش وینیل بوده و تماماً قابل شستشو هستند.