کاغذ دیواری قلب

کاغذ دیواری طرح قلب :

کاغذ دیواری طرح قلب یا کاغذ دیواری قلبی مناسب برای مشتریان رمانتیک!
کاغذ دیواری قلبی در طرح های متفاوت فانتزی و یا بچگانه در آلبوم های متعدد شهر کاغذ دیواری موجود است.

کاغذ دیواری طرح قلب به دلیل انکه طرح روتین و شاخصی است بنابراین طرح های زیادی از این مدل کاغذ موجود است.
کاغذ دیواری طرح قلب یا کاغذ دیواری قلبی میتواند با یک طرح دیگر مچ و ست شود.
مثلا اگر از کاغذ دیواری صورتی قلبی استفاده میکنید چقدر خوب که آن را با یک پوستر دیواری یا پوستر سه بعدی مثل یک شخصیت کارتونی ست کنید.