کاغذ دیواری مخمل

این نوع کاغذ دیواری از پارچه مخملی در انها استفاده شده است