کاغذ دیواری طرح پلنگی را برای کجا و مورد سلیقه  چه کسانی می باشد؟

کاغذ دیواری پلنگی یکی از هزاران طرح جالب و خاص کاغذ دیواری می باشد. به طور کلی جالب است بدانید کاغذ دیواری طرح پوست حیوانات دارای آلبوم مخصوص و مشخصی است که اتفاقا طرفداران خاص خودش را دارد. یعنی نه تنها این نوع از کاغذ دیواری بلکه کاغذ دیواری با طرح پوست ببر و اسب و … نیز در کلکسیون کاغذ دیواری طرح پوست حیوانات یافت می شود.این طرح از کاغذ دیواری  انواع متفاوتی دارد.یکی از مدل های کاغذ دیواری با این طرح  پلنگی سیاه و سفید است.یعنی همان طرح پوست پلنگ را در نظر بگیرید بااین تفاوت که بجای زمینه ی بژ و خال های سیاه، زمینه ی سفید و نقره ای با خال های سیاه می باشد.این سبک از کاغذ دیواری  بهتر است برای یک دیوار و آن هم یک دیوار خاص و کاربردی اجرا شود.به دلیل آنکه این طرح از کاغد دیواری  سبک و طرحی شلوغ دارد.