کاغذ دیواری پوست پیازی :

کاغذ دیواری پوست پیازی از جمله کاغذ دیواری های پر طرفدار است.

از آنجایی که انتخاب رنگ های تیره کمی ریسک به همراه دارد؛ اکثر مشتری های کاغذ دیواری به رنگهای روشن تر و ملایم تر تمایل دارند.
کاغذ دیواری پوست پیازی یکی‌از همین رنگهاست. رنگهای روشن تر نظیر کرمی‌و شیری به دلیل سادگی و خنثی بودنشان ست کردن راحت تری هم دارند.

کاغذ دیواری پوست پیازی هم راحت تر از کاغذ دیواری های تند و تیره ست میشود.

کاغذ دیواری پوست پیازی را میتوانید در اتاق خواب یا حتی سالن پذیرایی هم نصب کنید.
انتخاب کاغذ دیواری امری سلیقه ای و دلخواه است.
کاغذ دیواری پوست پیازی هم به حالت کمرنگ تر و هم به حالت کمی سیر تر در آلبوم های کاغذ دیواری موجود است.