کاغذ دیواری پی وی سی

کاغذ دیواری قابل شستشو پی وی سی (pvc)
نام آلبوم :آلبوم کاغذ دیواری لیسبون
نام برند :کاغذ دیواری رویال
رنگ: کاغذ دیواری بنفش
طرح:کاغذ دیواری گلدار
کاربرد مکانی : کاغذ دیواری اتاق خواب و سالن پذیرایی.
قیمت: جزو کاغذ دیواری های ارزان قیمت می باشد.
کشور تولید کننده :کاغذ دیواری چینی
شرح طرح : کاغذ دیواری با پس زمینه ی سفید و نقش و نگار گل دار. گل های آبرنگی با رنگ های بنفش و یاسی رنگ روی یک پس زمینه ی ساده به رنگ سفید طرح زده شده اند.

نام آلبوم :آلبوم کاغذ دیواری لیسبون
نام برند :کاغذ دیواری رویال
رنگ: کاغذ دیواری خردلی
طرح:کاغذ دیواری گلدار
کاربرد مکانی : مناسب برای اتاق خواب و سالن پذیرایی.
قیمت: جزو کاغذ دیواری های ارزان قیمت می باشد.
کشور تولید کننده : کاغذ دیواری چینی.
شرح طرح : کاغذ دیواری با پس زمینه ی کرم و نقش و نگار گل دار. گل های آبرنگی با رنگ های خردلی و قهوه ای روشن روی یک پس زمینه ی ساده به رنگ سفید و کرم طرح زده شده اند.
کاغذ دیواری خردلی با گل های آبرنگی مناسب اجرا در اتاق خواب می باشد.
این کاغذ دیواری چینی می باشد و همچنین جنس پی وی سی دارد و قابل شست و شو است.

کاغذ دیواری قابل شستشو پی وی سی (pvc)
نام آلبوم :آلبوم کاغذ دیواری لیسبون
نام برند :کاغذ دیواری رویال
رنگ: کاغذ دیواری ارغوانی طوسی
طرح:کاغذ دیواری گلدار و آب رنگی
کاربرد مکانی : کاغذ دیواری اتاق خواب و سالن پذیرایی و همچنین دیوار پشت تلویزیون‌
قیمت: جزو کاغذ دیواری های ارزان قیمت می باشد.
کشور تولید کننده :کاغذ دیواری چینی
شرح طرح : کاغذ دیواری با پس زمینه ی طوسی سفید و نقش و نگار گل دار. گل های آبرنگی با رنگ های ارغوانی خردلی روی یک پس زمینه ی ابر و باد شکل به رنگ سفید و طوسی طرح زده شده اند.

کاغذ دیواری قابل شست و شوی پی وی سی.
نام آلبوم :آلبوم کاغذ دیواری لیسبون
نام برند :کاغذ دیواری رویال
رنگ: کاغذ دیواری خردلی طوسی
طرح:کاغذ دیواری گلدار و کاغذ دیواری آب رنگی.
کاربرد مکانی : مناسب برای اتاق خواب و سالن پذیرایی و مناسب برای دیوار پشت تلویزیون. (کاغذ دیواری پشت TV)
قیمت: کاغذ دیواری ارزان.
شرح طرح : کاغذ دیواری با پس زمینه طوسی و گل های آب رنگی زرد خردلی. گل های آبرنگی با رنگ زرد خردلی روی یک پس زمینه ی طوسی رنگ که حالت ابرو بادی دارند قرار گرفته اند‌.

کاغذ دیواری قابل شست و شوی پی وی سی.
نام آلبوم :آلبوم کاغذ دیواری لیسبون
نام برند :کاغذ دیواری رویال
رنگ: کاغذ دیواری سبز
طرح:کاغذ دیواری گلدار و کاغذ دیواری آب رنگی.
کاربرد مکانی : مناسب برای اتاق خواب و سالن پذیرایی و مناسب برای دیوار پشت تلویزیون. (کاغذ دیواری پشت TV)
قیمت: جزو کاغذ دیواری های ارزان قیمت.
شرح طرح : کاغذ دیواری با پس زمینه ی آبی و گل های آب رنگی سبز رنگ. گل های آبرنگی با رنگ های سبز تیره و سبز روشن روی یک پس زمینه ی ابر و باد سفید و آبی قرار گرفته اند.

کاغذ دیواری قابل شست و شوی پی وی سی.
نام آلبوم :آلبوم کاغذ دیواری لیسبون
نام برند :کاغذ دیواری رویال
رنگ: کاغذ دیواری آبی
طرح:کاغذ دیواری گلدار و کاغذ دیواری آب رنگی.
کاربرد مکانی : مناسب برای اتاق خواب و سالن پذیرایی و مناسب برای دیوار پشت تلویزیون. (کاغذ دیواری پشت TV)
قیمت: جزو کاغذ دیواری های ارزان قیمت می باشد.
شرح طرح : کاغذ دیواری با پس زمینه ی سفید و گل های آب رنگی آبی فیروزه ای. گل های آبرنگی با رنگ آبی روی پس زمینه ی سفید با خطوط سبز رنگ که نقش ساقه ی گلها را دارند قرار گرفته است.

کاغذ دیواری قابل شست و شوی پی وی سی.
نام آلبوم :آلبوم کاغذ دیواری لیسبون
نام برند :کاغذ دیواری رویال
رنگ: کاغذ دیواری سبز
طرح:کاغذ دیواری گلدار و کاغذ دیواری آب رنگی.
کاربرد مکانی : مناسب برای اتاق خواب و سالن پذیرایی و مناسب برای دیوار پشت تلویزیون. (کاغذ دیواری پشت TV)
قیمت: جزو کاغذ دیواری های ارزان قیمت می باشد.
شرح طرح : کاغذ دیواری با پس زمینه ی سفید و گل های آب رنگی سبز و خردلی. گل های آبرنگی با رنگ سبز روی پس زمینه ی سفید با خطوط رنگی که نقش ساقه ی گلها را دارند قرار گرفته است.

کاغذ دیواری قابل شست و شوی پی وی سی.
نام آلبوم :آلبوم کاغذ دیواری لیسبون
نام برند :کاغذ دیواری رویال
رنگ: کاغذ دیواری قرمز
طرح:کاغذ دیواری گلدار و کاغذ دیواری آب رنگی.
کاربرد مکانی : مناسب برای اتاق خواب و سالن پذیرایی و مناسب برای دیوار پشت تلویزیون. (کاغذ دیواری پشت TV)
قیمت: جزو کاغذ دیواری های ارزان قیمت می باشد.
شرح طرح : کاغذ دیواری با پس زمینه ی سفید و گل های آب رنگی قرمز و سرخابی. گل های آبرنگی با رنگ قرمز روی پس زمینه ی سفید با خطوط رنگی که نقش ساقه ی گلها را دارند قرار گرفته است.

جنس کاغذ دیواری پی وی سی و ساخت کشور چین. این کاغذ دیواری آبرنگی قابل شست و شو می باشد.
نام آلبوم :آلبوم کاغذ دیواری لیسبون
نام برند :کاغذ دیواری رویال
رنگ: کاغذ دیواری کبودی یا کاغذ دیواری خاکستری قهوه ای.
طرح:کاغذ دیواری گلدار و کاغذ دیواری آب رنگی.
کاربرد مکانی : مناسب برای اتاق خواب و سالن پذیرایی و مناسب برای دیوار پشت تلویزیون. (کاغذ دیواری پشت TV)
قیمت: جزو کاغذ دیواری های ارزان.
شرح طرح : کاغذ دیواری با پس زمینه ی سفید قهوه ای که گل های آب رنگی قهوه ای و طوسی روی آن قرار گرفته است.

کاغذ دیواری گلدار آبرنگی قابل شست و شو از جنس پی وی سی ساخت کشور چین.
نام آلبوم :آلبوم کاغذ دیواری لیسبون
نام برند :کاغذ دیواری رویال
رنگ: کاغذ دیواری طوسی ، کاغذ دیواری خاکستری.
طرح:کاغذ دیواری گلدار و کاغذ دیواری آب رنگی.
کاربرد مکانی : مناسب برای اتاق خواب و سالن پذیرایی و مناسب برای دیوار پشت تلویزیون. (کاغذ دیواری پشت TV)
قیمت: جزو کاغذ دیواری های ارزان.
شرح طرح : کاغذ دیواری طوسی رنگ با گلهای سفید و آبرنگی را میبینیم. این گل های زیبای آب رنگی روی زمینه ی خاکستری و طوسی قرار گرفته اند.

کاغذ دیواری گلدار آبرنگی قابل شست و شو از جنس پی وی سی ساخت کشور چین.
نام آلبوم :آلبوم کاغذ دیواری لیسبون
نام برند :کاغذ دیواری رویال
رنگ: کاغذ دیواری طوسی ، کاغذ دیواری خاکستری.
طرح:کاغذ دیواری گلدار و کاغذ دیواری آب رنگی.
کاربرد مکانی : مناسب برای اتاق خواب و سالن پذیرایی و مناسب برای دیوار پشت تلویزیون. (کاغذ دیواری پشت TV)
قیمت: جزو کاغذ دیواری های ارزان.
شرح طرح : کاغذ دیواری طوسی رنگ با گلهای سفید و آبرنگی را میبینیم. این گل های زیبای آب رنگی روی زمینه ی خاکستری و طوسی قرار گرفته اند.

کاغذ دیواری قابل شست و شوی چینی با طرح گل داماسک و جنس پی وی سی.
نام آلبوم :آلبوم کاغذ دیواری لیسبون
نام برند :کاغذ دیواری رویال
رنگ: کاغذ دیواری آبی آسمانی
طرح : کاغذ دیواری طرح داماسک
کاربرد مکانی : سالن پذیرایی و مناسب برای دیوار پشت تلویزیون. (کاغذ دیواری پشت TV)
قیمت: جزو کاغذ دیواری های ارزان قیمت اما با کیفیت می باشد.
شرح طرح : کاغذ دیواری طرح گل داماسک یکی از بی نظیر ترین طرح های کاغذ دیواری می باشد. علاوه بر این ؛ کاغذ دیواری طرح گل داماسک یکی از طرح های لاکچری و شیک و لوکس نیز به حساب می آید.
دراین طرح؛ گل های داماسک کرم و نخودی رنگ تیره و روشن با پس زمینه ی آبی آسمانی میبینیم. کاغذ دیواری داماسک آبی کِرم برای ایجاد یک محیط آرامش بخش و کلاسیک مناسب می باشد.

کاغذ دیواری قابل شست و شوی چینی با طرح گل داماسک و جنس پی وی سی.
نام آلبوم :آلبوم کاغذ دیواری لیسبون
نام برند :کاغذ دیواری رویال
رنگ: کاغذ دیواری سفید شیری
طرح : کاغذ دیواری طرح داماسک
کاربرد مکانی : سالن پذیرایی و مناسب برای دیوار پشت تلویزیون. (کاغذ دیواری پشت TV)
قیمت: جزو کاغذ دیواری های ارزان قیمت اما با کیفیت می باشد.
شرح طرح : کاغذ دیواری طرح گل داماسک یکی از بی نظیر ترین طرح های کاغذ دیواری می باشد. علاوه بر این ؛ کاغذ دیواری طرح گل داماسک یکی از طرح های سلطنتی و تجملی نیز به حساب می آید.
دراین طرح؛ گل های داماسک کرم با پس زمینه ی سفیدشیری میبینیم. کاغذ دیواری داماسک آبی کِرم برای ایجاد یک محیط آرامش بخش و کلاسیک مناسب می باشد.

کاغذ دیواری قابل شست و شوی چینی با طرح گل داماسک و جنس پی وی سی.
نام آلبوم :آلبوم کاغذ دیواری لیسبون
نام برند :کاغذ دیواری رویال
رنگ: کاغذ دیواری طلایی ، کاغذ دیواری‌کرمی
طرح : کاغذ دیواری طرح داماسک
کاربرد مکانی : سالن پذیرایی و مناسب برای دیوار پشت تلویزیون. (کاغذ دیواری پشت TV)
قیمت: جزو کاغذ دیواری های ارزان قیمت اما با کیفیت می باشد.
شرح طرح : کاغذ دیواری طرح گل داماسک یکی از بی نظیر ترین طرح های کاغذ دیواری می باشد. علاوه بر این ؛ کاغذ دیواری طرح گل داماسک یکی از طرح های سلطنتی و تجملی نیز به حساب می آید.
دراین طرح؛ گل های داماسک طلایی با پس زمینه ی کرم تیره میبینیم. کاغذ دیواری داماسک طلایی برای ایجاد یک محیط مجلل و با شکوه انتخاب بسیار مناسبی می باشد.

جنس کاغذ دیواری پی وی سی می باشد و قابل شست و شو است. ساخت کشور چین است ولی کیفیت خوب و مطلوبی دارد.
نام آلبوم :آلبوم کاغذ دیواری لیسبون
نام برند :کاغذ دیواری رویال
رنگ: کاغذ دیواری یاسی
طرح : کاغذ دیواری طرح راه راه با حاشیه ی گل های داماسک
کاربرد مکانی : سالن پذیرایی و مناسب برای دیوار پشت تلویزیون. (کاغذ دیواری پشت TV)
شرح طرح : کاغذ دیواری راه راه با طرح و حاشیه های نواری شکل طرح گل داماسک. پس زمینه ی یاسی رنگ این طرح باعث ایجاد یک حس لطافت و آرامش در محیط منزل یا اتاق خواب شما خواهد بود. گل های داماسک حاشیه ای به رنگ یاسی پررنگ و یا کبود در این کاغذ دیواری موجود می باشد.

جنس کاغذ دیواری pvc است و ساخت کشور چین می باشد‌. کاغذ دیواری با جنس پی وی سی قابل شست و شو است و زمانی که شما جنس این کاغذ دیواری را از نزدیک لمس میکنید متوجه میشوید که نسبت به قیمت ارزان و مناسبش کیفیت خوبی دارد.
نام آلبوم :آلبوم کاغذ دیواری لیسبون
نام برند :کاغذ دیواری رویال
رنگ: کاغذ دیواری یاسی و بنفش کمرنگ با گل های کبود داماسک
طرح : کاغذ دیواری طرح گل داماسک
کاربرد مکانی : سالن پذیرایی و مناسب برای دیوار پشت تلویزیون.
جنس: پی وی سی (pvc)
شرح طرح : کاغذ دیواری طرح گل داماسک با رنگ کبود و یاسی.
زمینه ی این کاغذ دیواری به رنگ یاسی و بنفش کم رنگ می باشد و گل های زیبا و بزرگ داماسک سرتاسر این کاغذ را پوشانده اند.

جنس کاغذ دیواری پی وی سی می باشد و قابل شست و شو است. ساخت کشور چین است ولی کیفیت خوب و مطلوبی دارد.
نام آلبوم :آلبوم کاغذ دیواری لیسبون
نام برند :کاغذ دیواری رویال
رنگ: کاغذ دیواری قهوه ای ، کاغذ دیواری طلایی
طرح : کاغذ دیواری طرح راه راه با حاشیه ی گل های داماسک
کاربرد مکانی : سالن پذیرایی و مناسب برای دیوار پشت تلویزیون. (کاغذ دیواری پشت TV)
شرح طرح : کاغذ دیواری راه راه با طرح و حاشیه های نواری شکل طرح گل داماسک. گل ها به رنگ طلایی در پس زمینه ی کرم رنگ مشاهده میشوند.
جلای کار باعث میشود رنگ طلایی و براقی دراین کاغذ دیوار ببینیم. در حالی که این کاغذ قهوه ای هم دیده میشود.

جنس کاغذ دیواری پی وی سی می باشد و قابل شست و شو است. ساخت کشور چین است ولی کیفیت خوب و مطلوبی دارد.
نام آلبوم :آلبوم کاغذ دیواری لیسبون
نام برند :کاغذ دیواری رویال
رنگ: کاغذ دیواری قهوه ای ، کاغذ دیواری طلایی
طرح : کاغذ دیواری داماسک طلایی
کاربرد مکانی : سالن پذیرایی و مناسب برای دیوار پشت تلویزیون. (کاغذ دیواری پشت TV)
شرح طرح : کاغذ دیواری طلایی رنگ داماسک و گلدار. گل های بزرگ داماسک طلایی رنگ روی زمینه ی کرم و طلایی رنگ طرح زیبایی را به وجود آورده است

جنس کاغذ دیواری پی وی سی می باشد و قابل شست و شو است. ساخت کشور چین است ولی کیفیت خوب و مطلوبی دارد.
نام آلبوم :آلبوم کاغذ دیواری لیسبون
نام برند :کاغذ دیواری رویال
رنگ: کاغذ دیواری کرمی
طرح : کاغذ دیواری طرح راه راه با حاشیه ی گل های داماسک
کاربرد مکانی : سالن پذیرایی و مناسب برای دیوار پشت تلویزیون. (کاغذ دیواری پشت TV)
شرح طرح : زمینه ی کرم رنگ این کاغذ هاله های تیره ای دارد که از یکنواختی آن جلوگیری می کند.
حاشیه ها و یا راه راه های عمودی این کاغذ دارای گل های کرم داماسک می باشد.

کاغذ دیواری با جنس خوب و قابل شست و شو
نام آلبوم :آلبوم کاغذ دیواری لیسبون
نام برند :کاغذ دیواری رویال
رنگ: کاغذ دیواری کرمی و یا کاغذ دیواری نخودی
طرح : کاغذ دیواری ساده
کاربرد مکانی : دفتر کار و اداره
شرح طرح : کاغذ دیواری ساده با رنگ کرمی و یا نخودی رنگ.
بهتر است این کاغذ دیواری ساده با کاغذ دیواری طرح دار ست شود.

جنس این کاغذ دیواری پی وی سی بوده و قابل شست و شو می باشد.
ساخت کشور چین است ولی جنس آن خوب و مقبول می باشد

کاغذ دیواری قابل شست و شوی پی وی سی ساخت کشور چین.
این کاغذ دیواری نخودی رنگ با طرح ساقه و برگ و شاخه مانند مناسب برای کسانیست که با کمترین هزینه جنس خوبی برای کاغذ دیواری اشان میخواهند.
نام آلبوم :آلبوم کاغذ دیواری لیسبون
نام برند :کاغذ دیواری رویال
رنگ: کاغذ دیواری نخودی
طرح : کاغذ دیواری نخودی رنگ طرح ساقه و برگ و شاخه
کاربرد مکانی : سالن پذیرایی و مناسب برای دیوار پشت تلویزیون و اتاق خواب
شرح طرح : زمینه ی کرم رنگ و نخودی با گل های شاخه و برگ شکل کرمی روشن رویش.

کاغذ دیواری جنس پی وی سی.
با وجود قیمت ارزان و چینی بودنش قابل شست و شو می باشد.

این کاغذ دیواری صورتی رنگ با طرح ساقه و برگ و شاخه مانند مناسب برای کسانیست که با کمترین هزینه جنس خوبی برای کاغذ دیواری اشان میخواهند.
نام آلبوم :آلبوم کاغذ دیواری لیسبون
نام برند :کاغذ دیواری رویال
رنگ: کاغذ دیواری صورتی کمرنگ
طرح : کاغذ دیواری نخودی رنگ طرح ساقه و برگ و شاخه
کاربرد مکانی : سالن پذیرایی و مناسب برای دیوار پشت تلویزیون و اتاق خواب
شرح طرح : زمینه ی صورتی رنگ با گل های شاخه و برگی

جنس این کاغذ دیواری پی وی سی بوده و قابل شست و شو می باشد.
کاغذ دیواری‌ ساده ی صورتی کمرنگ با طرح ساده و بدون هیچ نقش و نگار‌با قیمت ارزان و مناسب برای اداره جات.

جنس کاغذ دیواری پی وی سی می باشد و گلبهی کمرنگ با طرح ساده و شیک.
مناسب کسانی که تمایل دارند ساده تر باشند.

کاغذ دیواری جنس پی وی سی و مرغوب و قابل شست و شو.
بسیاری از کاغذ دیواری های ارزان قیمت قابلیت شست و شو ندارند. اما این کاغذ دیواری منتخب از آلبوم لیسبون برند رویال می باشد و ساخت کشور چین است. جنس کاغذ دیواری در حد بسیار عالی نیست اما نسبت به هزینه ای که می کنید کار خوب و به نسبت خاصی را در دسترس خواهید داشت.

جنس کاغذ دیواری پی وی سی می باشد و ساخت کشور چین است. کاغذ دیواری پی وی سی کاهی رنگ با برگها و شاخه های تیره تر و قابل شست و شو.

کاغذ دیواری جنس پی وی سی و قابل شست و شوی چینی. این کاغذ دیواری برخلاف‌تصور شما نسبت به قیمتش؛ دارای کیفیت خوبی می باشد. اکثر کاغذ دیواری های ارزان غیر قابل شست و شو می باشند و جنس کاغذ بی کیفیتی دارند. اما کاغذ دیواری های رویال با وجود قیمت ارزان جنس مقبول و معقولی دارد!

کاغذ دیواری جنس پی وی سی و قابل شست و شو و ارزان قیمت.
با پس زمینه ی آبی تیره و برگهای آبی روشن.
جنس کاغذ دیواری مرغوب و به نسبت قیمتی که دارد جنس کاغذ مناسبی دارد.

غذ دیواری جنس پی وی سی و با قیمت ارزان و مناسب. زمینه ی کرمی رنگ و شاخه و برگ های پیچ خورده و درهم.
جنس کاغذ دیواری نسبت به هزینه ای که میکنید خوب و نسبتاً با دوام است.

کاغذ دیواری قابل شست و شوی پی وی سی ساخت کشور چین.
جنس کاغذ دیواری یکی از ویژگی های مهم و اساسی هر کاغذ دیواری است. جنس کاغذ دیواری بسته به میزان هزینه ای که میکنید متغیر است.
بااین حال جنس کاغذ دیواری های این آلبوم با وجود قیمت ارزان و مناسب نسبتاً خوب و با دوام است.
با تمام اینها بستگی به سلیقه و دقت شما در نگهداری از کاغذ دیواری هم دارد.

جنس کاغذ دیواری پی وی سی می باشد.
ساخت کشور چین.
قابل شست و شو و کیفیت به نسبت مناسب در مقابل قیمت ارزان.

جنس کاغذ دیواری ها با یکدیگر تفاوت دارد. جنس کاغذ دیواری های برند رویال آلبوم لیسبون پی وی سی می باشد.
جنس کاغذ دیواری با قیمت آن رابطه ی مستقیم دارد. این کاغذ دیواری قاصدکی شکل خاص و زیبایی دارد و قابل شست و شو می باشد.

کاغذ دیواری ساخت چین با جنس پی وی سی.
این کاغذ دیواری که از برند رویال می باشد قابل شست و شو و نسبتا با کیفیت است‌.

جنس کاغذ دیواری پی وی سی قابل شست و شو می باشد.
شست و شو نه به آن صورت که بخواهیم کاغذ دیواری را در معرض مستقیم آب قرار بدهیم.
زمانی که لکه ی قابل پاک شدنی روی این‌جنس کاغذ دیواری بیفتد جنس کاغذ دیواری به صورتی است که بتوانید با یک دستمال مرطوب و مایع شوینده آن را پاک کنید.

جنس کاغذ دیواری بسته به میزان هزینه ای که برای کاغذ دیواری اتان میکنید متغیر می باشد.
کاغذ دیواری ها جنس های متفاوتی دارند.
کاغذ دیواری های رویال لیسبون دارای جنس پی وی سی است و قابل شست و شو می باشد.
اغلب کاغذ دیواری های ارزان قابل شست و شو نیست.
ولی کاغذ دیواری های رویال که جنس پی وی سی دارند قابل شست و شو هستند.

کاغذ دیواری از جنس پی وی سی و قابل شست و شو مناسب برای کسانی که نمیخواهند هزینه ی زیادی را صرف کاغذ دیواری گران کنند و از طرفی مایلند دیوار زیبایی داشته باشند. کمتر
کاغذ دیواری ارزانی یافت میشود که در عین ارزان بودن قابل شست و شو و با دوام نسبتا مناسبی باشند. اما این کاغذ دیواری ارزان و مرغوب می باشد.

کاغذ دیواری جنس پی وی سی و قابل شست و شو.
کاغذ دیواری ارزان معمولا تضمینی بر کیفیت و مرغوبیت و جنسیت ندارد
اما این کاغذ دیواری که از برند رویال میباشد در عین قیمت کمی که دارد جنس به نسبت خوبی هم دارد.

جنس کاغذ دیواری رابطه ی مستقیمی با میزان قیمت خود دارد.
هرچه هزینه ی بیشتری صرف کنید
مسلما جنس کاغذ دیواری اتان درجه یک و مرغوب خواهد بود.
بااین حال جنس کاغذ دیواری البوم رویال نسبت به هزینه ی کمش بسیار خوب می باشد.

جنس کاغذ دیواری رابطه ی مستقیمی با میزان قیمتش دارد. اگر هزینه ی بیشتری صرف کنید خب
مسلما جنس کاغذ دیواری اتان درجه یک و با کیفیت خواهد بود.
جنس کاغذ دیواری های این آلبوم از نوع پی وی سی قابل شست و شو می باشد.

جنس کاغذ دیواری تا حد زیادی به قیمت و کشور تولید کننده ی آن بستگی دارد. کاغذ دیواری ارزان معمولا کاغذ دیواری های با کیفیت و مرغوب با جنس مناسبی نخواهد بود. به تبع نگهداری و مراقبت از کاغذ دیواری ارزان دشوارتر از کاغذ دیواری گران قیمت است. چون کاغذ دیواری ارزان قابل شست و شو نیست‌. جنس کاغذ دیواری ممکن است پی وی سی باشد. جنس این کاغذ دیواری علی رغم قیمت کمی که دارد قابل شست و شو می باشد.

جنس کاغذ دیواری بسته به میزان پولی که هزینه میکنید متفاوت است.
جنس کاغذ دیواری ارزان به صورتی است که نمیتوانید آن را تمیز کنید.
یعنی شست و شوی کاغذ دیواری بستگی دارد به اینکه جنس کاغذ دیواری چه نوعی باشد.

جنس پی وی سی یکی از جنسهای متداول و معمول کاغذهای دیواریست. کاغذ دیواری پی وی سی قابل شست و شو می باشد. منظورمان از قابل شست و شو بودن کاغذ دیواری این است که با افتادن لکه روی کاغذ دیواری و همچنین با قرار گرفتن گرد و غبار روی کاغذ دیواری شما به راحتی میتوانید با یک دستمال نمدار و آغشته به ماده ی شوینده سطح کاغذ دیواری را به راحتی پاک کنید. جنس کاغذ دیواری همچنین به میزان قیمت و کشور تولید کننده ی آن نیز بستگی دارد.

جنس کاغذ دیواری به عوامل متعددی وابسته می باشد. به تعریفی میتوان گفت جنس کاغذ دیواری تابع شرایطی می باشد.
مثلا جنس کاغذ دیواری بسته به کشور تولید کننده ی آن متفاوت خواهد بود. اگر میگوییم
جنس کاغذ دیواری مرغوب است. یعنی کاغذ دیواری ای که قابلیت شست و شو دارد ، یعنی کاغذ دیواری ای که در برابر حرارت و برودت و رطوبت تا حد مقبولی مقاومت داشته باشد. جنس کاغذ دیواری معمولا در کاغذ دیواری های ارزان قیمت تعریف چندانی ندارد. مثلا باید بدانید قابل شست و شو نیستند. اما جالب است بدانید جنس کاغذ دیواری ارزان لیسبون از نوع پی وی سی بوده و قابل شست و شو می باشد.

جنس کاغذ دیواری ها با یکدیگر متفاوت است. جنس کاغذ دیواری بسته به کشور تولید کننده ی آن متفاوت است.
جنس کاغذ دیواری های تولید کشور چین هم متفاوت است. بنابراین نمیتوان تنها با شنیدن نام کشور چین احساس بی کیفیت و نامرغوب بودن کاغذ دیواری به ما دست دهد! جنس کاغذ دیواری های چینی که تحت لیسانس یک کشور دیگر نظیر آلمان هستند بسیار خوب و در حد عالی می باشد. اما جنس کاغذ دیواری ارزان تولید چین خب به تبع چندان تعریفی نخواهد داشت.
با این حال جنس کاغذ دیواری های تولید داخلی نسبت به جنس کاغذ دیواری ارزانی که در چین ساخته شده خوب نیست.
همین طرح زیبای کاغذ دیواری که در عکس مشاهده میکنید ؛ کاغذ دیواری با طرح گل داماسک می باشد که از آلبوم رولکس رویال تهیه شده. این کاغذ دیواری از دسته ی کاغذ دیواری های ارزان قیمت محسوب‌میشود ولی با این حال کیفیت خوبی دارد و قابل شست و شو می باشد.

جنس کاغذ دیواری تا حد بسیار زیادی تابع قیمت کاغذ و هزینه ایست که برای آن صرف میکنید.
کاغذ دیواری با جنس پی وی سی قابل شست و شو و تمیزکردن می باشد. اگر میخواهید جنس کاغذ دیواری اتان به گونه ای باشد که تحمل نم و رطوبت حاصل از پاک کنندگی را داشته باشد بهتراست از کاغذ دیواری های آلبوم هایی نظیر آلبوم رویال و سایر آلبوم های کاغذ دیواری تولید خارجی استفاده کنید.

جنس کاغذ دیواری پی وی سی یکی از جنس های معروف و شناس است. این جنس قابلیت شست و شو دارد و نگهداری از آن‌ راحت است. جنس کاغذ دیواری سفید و داماسک موجود در این عکس که از آلبوم کاغذ دیواری رولکس انتخاب شده است هم پی ویسیست و دارای قیمت بسیار‌مناسب و جنس قابل شست و شو دارد.

کاغذ دیواری جنس پی وی سی و قابل شست و شو و محصول چین می باشد.
جنس کاغذ دیواری‌رابطه ی مستقیمی‌ با قیمت کاغذ دیواری دارد. مهمترین‌ فاکتور در انتخاب جنس کاغذ دیواری؛ اول از همه‌ دارا بودن دوام و کیفیت و قابل شست و شو بودن است.
جنس‌ کاغذ دیواری از نوع پی وی سی معمولا قابل شست و شو می باشد.

جنس کاغذ دیواری یکی از مهمترین فاکتورهای یک کاغذ دیواری مناسب‌است.
جنس کاغذ دیواری زمانی خوب و مناسب خوانده میشود که بتوان به راحتی و با یک دستمال مرطوب آن را تمیز کرد. یعنی جنس کاغذ دیواری باید به صورتی باشد که در برابر رطوبت تاحد مقبول و مطلوبی مقاوم باشد.

جنس کاغذ دیواری پیش رو از جنس پی وی سی بوده و قابل شست و شو می باشد. بعضی از کاغذ دیواری های ارزان و اکثرا تولید داخلی جنس کاغذ دیواری اشان مناسب برای شست و شو و نظافت نمی باشد. اکثرا جنس کاغذ دیواری ها حالت مقوایی و نازک دارد.
کاغذ دیواری های البوم رولکس اما تولید چین بوده و برخلاف تصور جنس مقبول و مطلوبی دارد.