کاغذ دیواری چینی دارای چه ویژگی هایی است؟

کاغذ دیواری های چینی دارای کیفیت های متفاونی هستند و برخی از آن ها به کاغذ دیواری های کشورهای اروپایی به لحاظ دوام برابری می کند. این دسته از کاغذ دیواری می تواند برای ان دسته از افراد که به دنبال هزینه کمتر هستند بسیار مناسب باشد.

این طیف کاغذ دیواری  به نسبت از لحاظ قیمت جز قیمت ها متوسط رو به پایین کاغذ دیواری ها قرار دارد .

قیمت آن ها به طور متوسط از ۵۵هزار تومان تا ۱۸۰هزار تومان می باشد .