کاغذ دیواری کارتونی

کاغذ دیواری کارتونی شامل کاغذ دیواری هایی با عکس های چاپ شده از شخصیت های کارتونی مخصوص کودکان می باشد. کاغذ دیواری کارتونی از گذشته جزو کاغذ دیواری های پرطرفدار بوده و امروزه نیز همچنان با شخصیت های کارتونی جدید در حال تولید و فروش هستند. کاغذ دیواری کارتونی با طرح السا، کاغذ دیواری کارتونی سیندرلا، کاغذ دیواری باب اسفنجی و غیره

کاغذ دیواری سیندرلا

کاغذ دیواری میکی موس

کاغذ دیواری باب اسفنجی

کاغذ دیواری السا

کاغذ دیواری بتمن

کاغذ دیواری مرد عنکبوتی