کاغذ دیواری کرم چه ویژگی هایی دارد؟

کرم تلفیقی از رنگ های زرد و سرخ  و آبی وسفید است که در این رنگ ، سفید به وضوح خود رابه نمایش می گذارد. از آنجایی که این رنگ جز رنگ های روشن به حساب می آید ، معمولا افراد کاغذ دیواری با این تم رنگ را برای نشیمن استفاده میکنند تا فضای باز تر و روشن تری را ایجاد کند . مکمل این رنگ ، رنگ قهوه ای است اما این رنگ جز آن دسته از رنگ هایی است که با تمام رنگ ها خود را سازگار می کند .