کاغذ دیواری کرم

کاغذ دیواری کرم قهوه ای

زمینه قهوه ای و دماسک کرم بیشتر در دکوراسیون کلاسیک و یا مدرن کلاسیک کاربرد دارد

کاغذ دیواری کرم راه راه

بیشتر در دکوراسیون مدرن کاربرد دارد