کاغذ دیواری طرح اسلیمی

در کاغذ دیواری طرح اسلیمی از نقوش اسلیمی استفاده شده است. نقوش اسلیمی نوعی نقش تزئینی هستند که به شکل گیاه بوده و ساقه های مارپیچی دارند. در این نقوش منحنی های زیاد و قوس های زیاد و خطوط پیچیده مشاهده می شود. اسلیمی گونه ای نقش و نگار است که در تزئینات و کتیبه ها دیده می شود. کاغذ دیواری اسلیمی بیشتر در سبک سنتی ایرانی دیده می شود. در واقع ریشه این کلمه اسلامی می باشد. کاغذ دیواری اسلیمی برای محیط هایی نظیر مکانهای شعر و موسیقی و یا محیط های کاری مثل قهوه خانه ها و یا ورزشگاههای سنتی استفاده می شود.