کاغذ دیواری اسپرت
کاغد دیواری اسپرت دارای طرح ها و رنگ های شاد و خاص تشکیل میشود طرح های این سبک از کاغذ دیواری اغلب از اشکال هندسی تشکیل شده اند.