کاغذ دیواری آجری قهوه ای
کاغذ دیواری آجری
کاغذ دیواری آجری ، در طرح سنگ و قهوه ای ، طوسی ، سفید، سیاه، کاغذ دیواری طرح آجر و سنگ قهوه ای و طوسی و سفید به صورت متنوع می باشد.