کاغذ دیواری خطوط افقی
کاغذ دیواری خطوط افقی برای افرادی مناسب است که به اشکال هندسی علاقه مند هستند . این نوع کاغذ دیواری بهتر است درکنار کاغذ دیواری ساده استفاده شود .