کاغذ دیواری طرح اسلیمی
کاغذ دیواری طرح اسلیمی جز طرح های کاغذ دیواری سه بعدی و پوستری است که با توجه به ظرح کار مناسب برای فضاهای سنتی مانند قهوه خانه ها بسیار مناسب است.