کاغذ دیواری طرح سنتی
کاغذ دیواری طرح سنتی با پیروی از سبک سنتی مناسب برای انواع فضاهای سنتی همانند سفره خانه ها قهوه خانه ها ، رستوران های سنتی و ... می باشد .