آلبوم لیسبون LISBON
یکی از آلبوم های برند رویال می باشد.
این آلبوم طرح های بسیار زیبا و متنوعی دارد. این طرح ها شامل طرح های گل آب رنگی، طرح هایی با پس زمینه ی ساده و دارای نقش و نگار گلدار می باشد.

نام آلبوم :آلبوم کاغذ دیواری لیسبون
نام برند :کاغذ دیواری رویال
رنگ: کاغذ دیواری بنفش
طرح:کاغذ دیواری گلدار
کاربرد مکانی : مناسب برای اتاق خواب و سالن پذیرایی.
قیمت: جزو کاغذ دیواری های ارزان قیمت می باشد.
کشور تولید کننده :چین
جنس: پی وی سی (pvc)
شرح طرح : کاغذ دیواری با پس زمینه ی سفید و نقش و نگار گل دار. گل های آبرنگی با رنگ های بنفش و یاسی رنگ روی یک پس زمینه ی ساده به رنگ سفید طرح زده شده اند.

نام آلبوم :آلبوم کاغذ دیواری لیسبون
نام برند :کاغذ دیواری رویال
رنگ: کاغذ دیواری خردلی
طرح:کاغذ دیواری گلدار
کاربرد مکانی : مناسب برای اتاق خواب و سالن پذیرایی.
قیمت: جزو کاغذ دیواری های ارزان قیمت می باشد.
کشور تولید کننده :چین
جنس: پی وی سی (pvc)
شرح طرح : کاغذ دیواری با پس زمینه ی کرم و نقش و نگار گل دار. گل های آبرنگی با رنگ های خردلی و قهوه ای روشن روی یک پس زمینه ی ساده به رنگ سفید و کرم طرح زده شده اند.
کاغذ دیواری خردلی با گل های آبرنگی مناسب اجرا در اتاق خواب می باشد.

نام آلبوم :آلبوم کاغذ دیواری لیسبون
نام برند :کاغذ دیواری رویال
رنگ: کاغذ دیواری ارغوانی
طرح:کاغذ دیواری گلدار
کاربرد مکانی : مناسب برای اتاق خواب و سالن پذیرایی.
قیمت: جزو کاغذ دیواری های ارزان قیمت می باشد.
کشور تولید کننده :چین
جنس: پی وی سی (pvc)
شرح طرح : کاغذ دیواری با پس زمینه ی سفید و نقش و نگار گل دار. گل های آبرنگی با رنگ ارغوانی تیره و روشن روی یک پس زمینه ی ساده به رنگ سفید و طرح زده شده اند.
کاغذ دیواری خردلی با گل های آبرنگی مناسب اجرا در اتاق خواب می باشد.
تناژ تیره و روشن رنگ ارغوانی دراین کاغذ دیواری باعث ایجاد یک تصویر زیبا و زنده شده است.

نام آلبوم :آلبوم کاغذ دیواری لیسبون
نام برند :کاغذ دیواری رویال
رنگ: کاغذ دیواری صورتی ، کاغذ دیواری طوسی-زرد ، کاغذ دیواری طوسی-صورتی ، کاغذ دیواری طوسی و کاغذ دیواری ارغوانی.
طرح:کاغذ دیواری گلدار – کاغذ دیواری آب رنگی
کاربرد مکانی : مناسب برای اتاق خواب
قیمت: جزو کاغذ دیواری های ارزان قیمت می باشد.
کشور تولید کننده :چین
جنس: پی وی سی (pvc)
شرح طرح : این کاغذ دیواری زیبا کاغذ دیواری با پس زمینه ی طوسی و گلهای های آبرنگی با رنگ های زرد و ارغوانی می باشد.
اگر این کاغذ دیواری‌ را از نزدیک ببینید؛ ممکن است گل های آن را به رنگ صورتی پررنگ هم ‌مشاهده بفرمایید‌.
این کار بی نظیر انتخاب مناسبی برای اتاق و پشت تلویزیون می باشد.

نام آلبوم :آلبوم کاغذ دیواری لیسبون
نام برند :کاغذ دیواری رویال
رنگ: کاغذ دیواری سبز
طرح:کاغذ دیواری گلدار و کاغذ دیواری آب رنگی.
کاربرد مکانی : مناسب برای اتاق خواب و سالن پذیرایی و مناسب برای دیوار پشت تلویزیون. (کاغذ دیواری پشت TV)
قیمت: جزو کاغذ دیواری های ارزان قیمت می باشد.
کشور تولید کننده :چین
جنس: پی وی سی (pvc)
شرح طرح : کاغذ دیواری با پس زمینه ی آبی و گل های آب رنگی سبز رنگ. گل های آبرنگی با رنگ های سبز تیره و سبز روشن روی یک پس زمینه ی ابر و باد سفید و آبی قرار گرفته اند.

نام آلبوم :آلبوم کاغذ دیواری لیسبون
نام برند :کاغذ دیواری رویال
رنگ: کاغذ دیواری خردلی طوسی
طرح:کاغذ دیواری گلدار و کاغذ دیواری آب رنگی.
کاربرد مکانی : مناسب برای اتاق خواب و سالن پذیرایی و مناسب برای دیوار پشت تلویزیون. (کاغذ دیواری پشت TV)
قیمت: جزو کاغذ دیواری های ارزان قیمت می باشد.
کشور تولید کننده :چین
جنس: پی وی سی (pvc)
شرح طرح : کاغذ دیواری با پس زمینه طوسی و گل های آب رنگی زرد خردلی. گل های آبرنگی با رنگ زرد خردلی روی یک پس زمینه ی طوسی رنگ که حالت ابرو بادی دارند قرار گرفته اند‌.

نام آلبوم :آلبوم کاغذ دیواری لیسبون
نام برند :کاغذ دیواری رویال
رنگ: کاغذ دیواری آبی
طرح:کاغذ دیواری گلدار و کاغذ دیواری آب رنگی.
کاربرد مکانی : مناسب برای اتاق خواب و سالن پذیرایی و مناسب برای دیوار پشت تلویزیون. (کاغذ دیواری پشت TV)
قیمت: جزو کاغذ دیواری های ارزان قیمت می باشد.
کشور تولید کننده :چین
جنس: پی وی سی (pvc)
شرح طرح : کاغذ دیواری با پس زمینه ی سفید و گل های آب رنگی آبی فیروزه ای. گل های آبرنگی با رنگ آبی روی پس زمینه ی سفید با خطوط سبز رنگ که نقش ساقه ی گلها را دارند قرر گرفته است.

نام آلبوم :آلبوم کاغذ دیواری لیسبون
نام برند :کاغذ دیواری رویال
رنگ: کاغذ دیواری سبز
طرح:کاغذ دیواری گلدار و کاغذ دیواری آب رنگی.
کاربرد مکانی : مناسب برای اتاق خواب و سالن پذیرایی و مناسب برای دیوار پشت تلویزیون. (کاغذ دیواری پشت TV)
قیمت: جزو کاغذ دیواری های ارزان قیمت می باشد.
کشور تولید کننده :چین
جنس: پی وی سی (pvc)
شرح طرح : کاغذ دیواری با پس زمینه ی سفید و گل های آب رنگی سبز و خردلی . گل های آبرنگی با رنگ سبز و خردلی روی پس زمینه ی سفید با خطوط کمرنگ که نقش ساقه ی گلها را دارند قرار گرفته است.

نام آلبوم :آلبوم کاغذ دیواری لیسبون
نام برند :کاغذ دیواری رویال
رنگ: کاغذ دیواری قرمز یا کاغذ دیواری سرخابی
طرح:کاغذ دیواری گلدار و کاغذ دیواری آب رنگی.
کاربرد مکانی : مناسب برای اتاق خواب و سالن پذیرایی و مناسب برای دیوار پشت تلویزیون. (کاغذ دیواری پشت TV)
قیمت: جزو کاغذ دیواری های ارزان قیمت می باشد.
کشور تولید کننده :چین
جنس: پی وی سی (pvc)
شرح طرح : کاغذ دیواری با پس زمینه ی سفید و گل های آب رنگی سرخابی و قرمز. گل های آبرنگی با رنگ قرمز و سرخابی روی پس زمینه ی سفید با خطوط کمرنگ که نقش ساقه ی گلها را دارند قرار گرفته است.

نام آلبوم :آلبوم کاغذ دیواری لیسبون
نام برند :کاغذ دیواری رویال
رنگ: کاغذ دیواری کبودی یا کاغذ دیواری خاکستری قهوه ای.
طرح:کاغذ دیواری گلدار و کاغذ دیواری آب رنگی.
کاربرد مکانی : مناسب برای اتاق خواب و سالن پذیرایی و مناسب برای دیوار پشت تلویزیون. (کاغذ دیواری پشت TV)
قیمت: جزو کاغذ دیواری های ارزان قیمت می باشد.
کشور تولید کننده :چین
جنس: پی وی سی (pvc)
شرح طرح : کاغذ دیواری با پس زمینه ی سفید قهوه ای که گل های آب رنگی قهوه ای و طوسی روی آن قرار گرفته است.

نام آلبوم :آلبوم کاغذ دیواری لیسبون
نام برند :کاغذ دیواری رویال
رنگ: کاغذ دیواری طوسی ، کاغذ دیواری خاکستری.
طرح:کاغذ دیواری گلدار و کاغذ دیواری آب رنگی.
کاربرد مکانی : مناسب برای اتاق خواب و سالن پذیرایی و مناسب برای دیوار پشت تلویزیون. (کاغذ دیواری پشت TV)
قیمت: جزو کاغذ دیواری های ارزان قیمت می باشد.
کشور تولید کننده :چین
جنس: پی وی سی (pvc)
شرح طرح : کاغذ دیواری طوسی رنگ با گلهای سفید و آبرنگی را میبینیم. این گل های زیبای آب رنگی روی زمینه ی خاکستری و طوسی قرار گرفته اند.

نام آلبوم :آلبوم کاغذ دیواری لیسبون
نام برند :کاغذ دیواری رویال
رنگ: کاغذ دیواری طوسی ، کاغذ دیواری خاکستری.
طرح:کاغذ دیواری گلدار و کاغذ دیواری آب رنگی.
کاربرد مکانی : مناسب برای اتاق خواب و سالن پذیرایی و مناسب برای دیوار پشت تلویزیون. (کاغذ دیواری پشت TV)
قیمت: جزو کاغذ دیواری های ارزان قیمت می باشد.
کشور تولید کننده :چین
جنس: پی وی سی (pvc)
شرح طرح : کاغذ دیواری طوسی رنگ با گلهای سفید و آبرنگی را میبینیم. این گل های زیبای آبرنگی روی زمینه ی خاکستری و طوسی قرار گرفته اند.

نام آلبوم :آلبوم کاغذ دیواری لیسبون
نام برند :کاغذ دیواری رویال
رنگ: کاغذ دیواری آبی آسمانی
طرح : کاغذ دیواری طرح داماسک
کاربرد مکانی : سالن پذیرایی و مناسب برای دیوار پشت تلویزیون. (کاغذ دیواری پشت TV)
قیمت: جزو کاغذ دیواری های ارزان قیمت اما با کیفیت می باشد.
کشور تولید کننده :چین
جنس: پی وی سی (pvc)
شرح طرح : کاغذ دیواری طرح گل داماسک یکی از بی نظیر ترین طرح های کاغذ دیواری می باشد. علاوه بر این ؛ کاغذ دیواری طرح گل داماسک یکی از طرح های لاکچری نیز به حساب می آید.
دراین طرح؛ گل های داماسک کرم و نخودی رنگ با پس زمینه ی آبی آسمانی میبینیم. کاغذ دیواری داماسک آبی کِرم برای ایجاد یک محیط آرامش بخش و کلاسیک مناسب می باشد.

نام آلبوم :آلبوم کاغذ دیواری لیسبون
نام برند :کاغذ دیواری رویال
رنگ: کاغذ دیواری شیری
طرح : کاغذ دیواری طرح داماسک شیری با گل های کرمی
کاربرد مکانی : سالن پذیرایی و مناسب برای دیوار پشت تلویزیون. (کاغذ دیواری پشت TV)
قیمت: جزو کاغذ دیواری های ارزان قیمت اما با کیفیت و قابل شست و شو می باشد.
کشور تولید کننده :چین
جنس: پی وی سی (pvc)
شرح طرح : کاغذ دیواری طرح گل داماسک یکی از بی نظیر ترین طرح های کاغذ دیواری می باشد. علاوه بر این ؛ کاغذ دیواری طرح گل داماسک یکی از طرح های لاکچری و شیک نیز به حساب می آید.
دراین طرح؛ گل های داماسک کرم رنگ با پس زمینه ی سفید شیری میبینیم. کاغذ دیواری داماسک شیری با گل های کرمی برای کسانی مناسب است که تمایل دارند در عین سادگی ؛ کمی تنوع و جلوه به دکوراسیون خود بدهند.

نام آلبوم :آلبوم کاغذ دیواری لیسبون
نام برند :کاغذ دیواری رویال
رنگ: کاغذ دیواری کرمی
طرح : کاغذ دیواری طرح داماسک کرمی با گل های طلایی
کاربرد مکانی : سالن پذیرایی و مناسب برای دیوار پشت تلویزیون. (کاغذ دیواری پشت TV)
قیمت: این کاغذ دیواری ارزان قیمت اما با کیفیت و قابل شست و شو می باشد.
کشور تولید کننده :چین
جنس: پی وی سی (pvc)
شرح طرح : کاغذ دیواری طرح گل داماسک یکی از زیبا ترین طرح های کاغذ دیواری می باشد. کاغذ دیواری طرح گل داماسک یکی از طرح های لاکچری و شیک نیز به حساب می آید.
دراین طرح؛ گل های داماسک طلایی رنگ با پس زمینه ی سفید کرمی میبینیم.

نام آلبوم :آلبوم کاغذ دیواری لیسبون
نام برند :کاغذ دیواری رویال
رنگ: کاغذ دیواری یاسی
طرح : کاغذ دیواری طرح راه راه با حاشیه ی گل های داماسک
کاربرد مکانی : سالن پذیرایی و مناسب برای دیوار پشت تلویزیون. (کاغذ دیواری پشت TV)
قیمت: این کاغذ دیواری ارزان قیمت اما با کیفیت و قابل شست و شو می باشد.
کشور تولید کننده :چین
جنس: پی وی سی (pvc)
شرح طرح : کاغذ دیواری راه راه با طرح و حاشیه های نواری شکل طرح گل داماسک. پس زمینه ی یاسی رنگ این طرح باعث ایجاد یک حس لطافت و آرامش در محیط منزل یا اتاق خواب شما خواهد بود. گل های داماسک حاشیه ای به رنگ یاسی پررنگ و یا کبود در این کاغذ دیواری موجود می باشد.

نام آلبوم :آلبوم کاغذ دیواری لیسبون
نام برند :کاغذ دیواری رویال
رنگ: کاغذ دیواری یاسی و بنفش کمرنگ با گل های کبود داماسک
طرح : کاغذ دیواری طرح گل داماسک
کاربرد مکانی : سالن پذیرایی و مناسب برای دیوار پشت تلویزیون. (کاغذ دیواری پشت TV)
قیمت: این کاغذ دیواری ارزان قیمت اما با کیفیت و قابل شست و شو می باشد.
کشور تولید کننده :چین
جنس: پی وی سی (pvc)
شرح طرح : کاغذ دیواری طرح گل داماسک با رنگ کبود و یاسی.
زمینه ی این کاغذ دیواری به رنگ یاسی و بنفش کم رنگ می باشد و گل های زیبا و بزرگ داماسک سرتاسر این کاغذ را پوشانده اند.

نام آلبوم :آلبوم کاغذ دیواری لیسبون
نام برند :کاغذ دیواری رویال
رنگ: کاغذ دیواری طلایی
طرح : کاغذ دیواری طرح راه راه با حاشیه ی گل های داماسک
کاربرد مکانی : سالن پذیرایی و مناسب برای دیوار پشت تلویزیون. (کاغذ دیواری پشت TV)
قیمت: این کاغذ دیواری ارزان قیمت اما با کیفیت و قابل شست و شو می باشد.
کشور تولید کننده :چین
جنس: پی وی سی (pvc)
شرح طرح : کاغذ دیواری راه راه با طرح و حاشیه های نواری شکل طرح گل داماسک. نمای به ظاهر براقی در این کاغذ دیواری مشاهده میکنید که میتوان آن را طلایی هم دانست.

نام آلبوم :آلبوم کاغذ دیواری لیسبون
نام برند :کاغذ دیواری رویال
رنگ: کاغذ دیواری طلایی و قهوه ای
طرح : کاغذ دیواری طرح گل داماسک
کاربرد مکانی : سالن پذیرایی و مناسب برای دیوار پشت تلویزیون. (کاغذ دیواری پشت TV)
قیمت: این کاغذ دیواری ارزان قیمت اما با کیفیت و قابل شست و شو می باشد.
کشور تولید کننده :چین
جنس: پی وی سی (pvc)
شرح طرح : کاغذ دیواری گل داماسک بزرگ به رنگ طلایی و قهوه ای.
روی حاشیه ی کرمی رنگ.

نام آلبوم :آلبوم کاغذ دیواری لیسبون
نام برند :کاغذ دیواری رویال
رنگ: کاغذ دیواری کرمی
طرح : کاغذ دیواری طرح راه راه با حاشیه ی گل های داماسک
کاربرد مکانی : سالن پذیرایی و مناسب برای دیوار پشت تلویزیون. (کاغذ دیواری پشت TV)
قیمت: این کاغذ دیواری ارزان قیمت اما با کیفیت و قابل شست و شو می باشد.
کشور تولید کننده :چین
جنس: پی وی سی (pvc)
شرح طرح : کاغذ دیواری راه راه با طرح و حاشیه های نواری شکل طرح گل داماسک. بر روی زمینه ی کرمی رنگ.

نام آلبوم :آلبوم کاغذ دیواری لیسبون
نام برند :کاغذ دیواری رویال
رنگ: کاغذ دیواری نخودی
طرح : کاغذ دیواری ساده
کاربرد مکانی : اداره و دفتر کار
قیمت: این کاغذ دیواری ارزان قیمت اما با کیفیت و قابل شست و شو می باشد.
کشور تولید کننده :چین
جنس: پی وی سی (pvc)
شرح طرح : کاغذ دیواری ساده ی نخودی رنگ. رنگ ساده ی این کاغذ دیواری مناسب برای کسانیست که نمیخواهند با طرح های شلوغ محیط را کوچک و چشم را خسته کنند.

نام آلبوم :آلبوم کاغذ دیواری لیسبون
نام برند :کاغذ دیواری رویال
رنگ: کاغذ دیواری کرمی و صورتی کمرنگ با گل های کبود داماسک
طرح : کاغذ دیواری طرح گل داماسک
کاربرد مکانی : سالن پذیرایی و مناسب برای دیوار پشت تلویزیون. (کاغذ دیواری پشت TV)
قیمت: این کاغذ دیواری ارزان قیمت اما با کیفیت و قابل شست و شو می باشد.
کشور تولید کننده :چین
جنس: پی وی سی (pvc)
شرح طرح : کاغذ دیواری طرح گل داماسک با رنگ کرم و گلهای صورتی کمرنگ و گلبهی.

نام آلبوم :آلبوم کاغذ دیواری لیسبون
نام برند :کاغذ دیواری رویال
رنگ: کاغذ دیواری نخودی
طرح : کاغذ دیواری طرح برگ و شاخه
کاربرد مکانی : سالن پذیرایی و مناسب برای دیوار پشت تلویزیون، دفتر کار، اتاق خواب و …
کیفیت خوبی دارد و ارزان می باشد.
قابل شست و شو و تولید کشور چین‌
با جنس پی وی سی.
شرح طرح : کاغذ دیواری نخودی رنگ طرح شاخه و برگ.
شاخه و برگ کرمی رنگ روی یک پس زمینه ی نخودی رنگ جلوه و گیرایی خوبی ایجاد کرده است.

نام آلبوم :آلبوم کاغذ دیواری لیسبون
نام برند :کاغذ دیواری رویال
رنگ: کاغذ دیواری صورتی کمرنگ
طرح : کاغذ دیواری طرح برگ و شاخه
کاربرد مکانی : سالن پذیرایی و مناسب برای دیوار پشت تلویزیون، دفتر کار، اتاق خواب و …
کیفیت خوبی دارد و ارزان می باشد.
قابل شست و شو و تولید کشور چین‌
با جنس پی وی سی.
شرح طرح : کاغذ دیواری صورتی کمرنگ طرح شاخه و برگ.
شاخه و برگ کرمی رنگ روی یک پس زمینه ی صورتی کم رنگ جلوه و گیرایی خوبی ایجاد کرده است.

نام آلبوم :آلبوم کاغذ دیواری لیسبون
نام برند :کاغذ دیواری رویال
رنگ: کاغذ دیواری صورتی کمرنگ
طرح : کاغذ دیواری ساده
کاربرد مکانی : دفاترکار، شرکت ها، اداره جات
کیفیت خوبی دارد و ارزان می باشد.
قابل شست و شو و تولید کشور چین‌
با جنس پی وی سی.
شرح طرح : کاغذ دیواری صورتی کمرنگ ساده.
این کاغذ دیواری ساده و بدون طرح می باشد. بهتر است این کاغذ دیواری را با یک کاغذ دیواری طرح دار ست کنید.

نام آلبوم :آلبوم کاغذ دیواری لیسبون
نام برند :کاغذ دیواری رویال
رنگ: کاغذ دیواری صورتی کمرنگ
طرح : کاغذ دیواری ساده
کاربرد مکانی : اداره و دفاتر کار و شرکت ها
کیفیت خوبی دارد و ارزان می باشد.
قابل شست و شو و تولید کشور چین‌
با جنس پی وی سی.
شرح طرح :کاغذ دیواری ساده بدون نقش و نگار و طرح خاص.
مناسب برای کسانی‌که سادگی را میپسندند.

نام آلبوم :آلبوم کاغذ دیواری لیسبون
نام برند :کاغذ دیواری رویال
رنگ: کاغذ دیواری گلبهی
طرح : کاغذ دیواری طرح برگ و شاخه
کاربرد مکانی : سالن پذیرایی و مناسب برای دیوار پشت تلویزیون، دفتر کار، اتاق خواب و …
کیفیت خوبی دارد و ارزان می باشد.
قابل شست و شو و تولید کشور چین‌
با جنس پی وی سی.
شرح طرح : کاغذ دیواری گلبهی کمرنگ طرح شاخه و برگ.
شاخه و برگ کرمی رنگ روی یک پس زمینه ی گلبهی کمرنگ جلوه و گیرایی خوبی ایجاد کرده است.

نام آلبوم :آلبوم کاغذ دیواری لیسبون
نام برند :کاغذ دیواری رویال
رنگ: کاغذ دیواری قهوه ای
طرح : کاغذ دیواری طرح برگ و شاخه
کاربرد مکانی : سالن پذیرایی و مناسب برای دیوار پشت تلویزیون، دفتر کار، اتاق خواب و …
کیفیت خوبی دارد و ارزان می باشد.
قابل شست و شو و تولید کشور چین‌
با جنس پی وی سی.
شرح طرح : کاغذ دیواری طرح برگ و شاخه. برگ و شاخه های نقره ای رنگ بر روی پس زمینه ی قهوه ای هارمونی جالبی ایجاد کرده است.

نام آلبوم :آلبوم کاغذ دیواری لیسبون
نام برند :کاغذ دیواری رویال
رنگ: کاغذ دیواری صورتی کمرنگ
طرح : کاغذ دیواری طرح برگ و شاخه
کاربرد مکانی : سالن پذیرایی و مناسب برای دیوار پشت تلویزیون، دفتر کار، اتاق خواب و …
جنس: پی وی سی
قیمت :کاغذ دیواری ارزان
قابل شست و شو می باشد.
شرح طرح : کاغذ دیواری با پس زمینه ی صورتی کمرنگ و طرح و گلهای سفید و کرمی.
این‌گل ها به شکل شاخه و برگ درخت سرتاسر کاغذ دیواری را در بر گرفته اند.

نام آلبوم :آلبوم کاغذ دیواری لیسبون
نام برند :کاغذ دیواری رویال
رنگ: کاغذ دیواری کاهی
طرح : کاغذ دیواری طرح برگ و شاخه
کاربرد مکانی : سالن پذیرایی و مناسب برای دیوار پشت تلویزیون، دفتر کار، اتاق خواب و …
جنس: پی وی سی
قیمت :کاغذ دیواری ارزان
قابل شست و شو می باشد.
شرح طرح : کاغذ دیواری کاهی با طرح شاخه و برگ. این کاغذ دیواری زیبا زمینه ی کاهی رنگ دارد گل های آن به شکل شاخه و برگ می باشد.

نام آلبوم :آلبوم کاغذ دیواری لیسبون
نام برند :کاغذ دیواری رویال
رنگ: کاغذ دیواری صورتی کمرنگ
طرح : کاغذ دیواری طرح برگ و شاخه
کاربرد مکانی : سالن پذیرایی و مناسب برای دیوار پشت تلویزیون، دفتر کار، اتاق خواب و …
جنس: پی وی سی
قیمت :کاغذ دیواری ارزان
قابل شست و شو می باشد.
شرح طرح : کاغذ دیواری با پس زمینه ی صورتی بسیار کمرنگ و شاخه و برگ های نقره ای. در این عکس آن طور که باید ؛ جذابیت و ریزه کاری های ظریف این کار مشخص نیست. رنگ نقره ای جذابیت خاصی به این کاغذ دیواری بخشیده است. بهتر است این کاغذ دیواری را با رنگ هایی مثل صورتی کمرنگ و نقره ای ست کنید.

نام آلبوم :آلبوم کاغذ دیواری لیسبون
نام برند :کاغذ دیواری رویال
رنگ: کاغذ دیواری آبی
طرح : کاغذ دیواری طرح برگ و شاخه
کاربرد مکانی : سالن پذیرایی و مناسب برای دیوار پشت تلویزیون، دفتر کار، اتاق خواب و …
جنس: پی وی سی
قیمت :کاغذ دیواری ارزان و
قابل شست و شو می باشد.
شرح طرح : کاغذ دیواری با پس زمینه ی آبی تیره و به اصطلاح آبی نفتی با گل های آبی روشن.
معمولا عکسهایی که از آلبوم ها گرفته میشود به علت محدودیت های نور پردازی و یا کیفیت دوربین مورد نظر بسیار با کاغذ دیواری های حقیقی تفاوت دارد.
کاغذ دیواری با پس زمینه ی آبی نفتی و گلهای شاخه برگی این آلبوم از نزدیک زیبا تراز آن چیزیست که در عکس می بینید.

نام آلبوم :آلبوم کاغذ دیواری لیسبون
نام برند :کاغذ دیواری رویال
رنگ: کاغذ دیواری کرمی
طرح : کاغذ دیواری طرح شاخه و برگ
کاربرد مکانی : سالن پذیرایی و مناسب برای دیوار پشت تلویزیون، دفتر کار، اتاق خواب و …
جنس: پی وی سی
قیمت :کاغذ دیواری ارزان و قابل شست و شو.
شرح طرح : کاغذ دیواری با پس زمینه ی کرم رنگ و شاخه و برگ تیره که در سرتاسر کاغذ دیواری طرح زده شده اند.

نام آلبوم :آلبوم کاغذ دیواری لیسبون
نام برند :کاغذ دیواری رویال
رنگ: کاغذ دیواری شیری
طرح : کاغذ دیواری طرح شاخه و برگ
کاربرد مکانی : سالن پذیرایی و مناسب برای دیوار پشت تلویزیون، دفتر کار، اتاق خواب و …
جنس: پی وی سی
قیمت :کاغذ دیواری ارزان و قابل شست و شو.
شرح طرح : کاغذ دیواری با پس زمینه ی شیری و یا سفید شیری و شاخه و برگ تیره تر که در سرتاسر کاغذ دیواری به صورت هاله مانند طرح زده شده اند.

نام آلبوم :آلبوم کاغذ دیواری لیسبون
نام برند :کاغذ دیواری رویال
رنگ: کاغذ دیواری آبی روشن – کاغذ دیواری آبی کمرنگ
طرح : کاغذ دیواری گلدار با طرح شاخه و برگ
کاربرد مکانی : سالن پذیرایی و مناسب برای دیوار پشت تلویزیون، دفتر کار، اتاق خواب و …
جنس: پی وی سی pvc
قیمت :کاغذ دیواری ارزان و قابل شست و شو.
شرح طرح : کاغذ دیواری زمینه آبی و شاخه و برگ زرد و بژ که در سرتاسر این کاغذ دیواری طراحی شده است.
این کاغذ دیواری ست مناسبی با کاغذ دیواری بژ و کاغذ دیواری آبی روشن میشود.

نام آلبوم :آلبوم کاغذ دیواری لیسبون
نام برند :کاغذ دیواری رویال
رنگ: کاغذ دیواری قهوه ای
طرح : کاغذ دیواری گل دار با گل های شبیه قاصدک
کاربرد مکانی : سالن پذیرایی و مناسب برای دیوار پشت تلویزیون، دفتر کار، اتاق خواب و …
جنس: پی وی سی pvc
قیمت :کاغذ دیواری ارزان و قابل شست و شو.
شرح طرح : کاغذ دیواری با زمینه ی قهوه ای و گل های مشابه قاصدک.
این کاغذ دیواری زیبا طرح هندسی متفاوتی دارد که آن را از سایر کاغذ دیواری های گلدار و کاغذ دیواری های طرح دار متمایز کرده است.
طرح هندسی این کاغذ دیواری مشابه گل قاصدک است.

نام آلبوم :آلبوم کاغذ دیواری لیسبون
نام برند :کاغذ دیواری رویال
رنگ: کاغذ دیواری شیری
طرح : کاغذ دیواری گل دار با گل های شبیه قاصدک
کاربرد مکانی : سالن پذیرایی و مناسب برای دیوار پشت تلویزیون، دفتر کار، اتاق خواب و …
جنس: پی وی سی pvc
قیمت :کاغذ دیواری ارزان و قابل شست و شو.
شرح طرح : کاغذ دیواری با زمینه ی شیری و گل های مشابه قاصدک قهوه ای.
این کاغذ دیواری زیبا طرح هندسی متفاوتی دارد که آن را از سایر کاغذ دیواری های گلدار و کاغذ دیواری های طرح دار متمایز کرده است.
طرح هندسی این کاغذ دیواری مشابه گل قاصدک است.

نام آلبوم :آلبوم کاغذ دیواری لیسبون
نام برند :کاغذ دیواری رویال
رنگ: کاغذ دیواری شیری
طرح : کاغذ دیواری گل دار با گل های داماسک خطی و عمودی.
کاربرد مکانی : سالن پذیرایی و مناسب برای دیوار پشت تلویزیون، دفتر کار، اتاق خواب و …
جنس: پی وی سی pvc
قیمت :کاغذ دیواری ارزان و قابل شست و شو.
شرح طرح : کاغذ دیواری با زمینه ی شیری و گل های داماسک طوسی رنگ که به صورت خطی عمودی زیر هم قرار گرفته اند.

نام آلبوم :آلبوم کاغذ دیواری لیسبون
نام برند :کاغذ دیواری رویال
رنگ: کاغذ دیواری گلبهی
طرح : کاغذ دیواری گل دار با گل های قرمز کمرنگ
کاربرد مکانی : سالن پذیرایی و مناسب برای دیوار پشت تلویزیون، دفتر کار، اتاق خواب و …
جنس: پی وی سی pvc
قیمت :کاغذ دیواری ارزان و قابل شست و شو.
شرح طرح : کاغذ دیواری با پس زمینه ی گلبهی مانند و طرح گل های قرمز خیلی کمرنگ که به صورت پخش و پراکنده سرتاسر کاغذ را مزین کرده اند.
گل ها شبیه گل لیلیوم هستند و گاهی درشت و گاهی ریزتر در این کاغذ دیواری دیده میشوند

نام آلبوم :آلبوم کاغذ دیواری لیسبون
نام برند :کاغذ دیواری رویال
رنگ: کاغذ دیواری بنفش یاسی
طرح : کاغذ دیواری گل دار با گل های بنفش یاسی
کاربرد مکانی : سالن پذیرایی و مناسب برای دیوار پشت تلویزیون و اتاق خواب و …
جنس: پی وی سی pvc
قیمت :کاغذ دیواری ارزان و قابل شست و شو.
شرح طرح : کاغذ دیواری با پس زمینه ی بنفش و گل های یاسی و بنفش که شبیه گل لیلیوم هستند و گاهی درشت و گاهی ریزتر در این کاغذ دیواری دیده میشوند

نام آلبوم :آلبوم کاغذ دیواری لیسبون
نام برند :کاغذ دیواری رویال
رنگ: کاغذ دیواری زمینه سفید
طرح : کاغذ دیواری با خطوط انحنا دار و درهم تنیده.
کاربرد مکانی : سالن پذیرایی و مناسب برای دیوار پشت تلویزیون، دفتر کار، اتاق خواب و …
جنس: پی وی سی
قیمت :کاغذ دیواری ارزان
قابل شست و شو می باشد.
شرح طرح : کاغذ دیواری زمینه سفید و دارای خطوط منحنی رنگی با رنگ های قهوه ای روشن ، آبی روشن و خاکستری روشن که به صورت عمودی و خطی و مرتب در هم پیچیده اند.

نام آلبوم :آلبوم کاغذ دیواری لیسبون
نام برند :کاغذ دیواری رویال
رنگ: کاغذ دیواری زمینه سفید و خط دار سیاه
طرح : کاغذ دیواری با خطوط انحنا دار و درهم تنیده.
کاربرد مکانی : سالن پذیرایی و مناسب برای دیوار پشت تلویزیون، دفتر کار، اتاق خواب و …
جنس: پی وی سی
قیمت :کاغذ دیواری ارزان
قابل شست و شو می باشد.
شرح طرح : کاغذ دیواری زمینه سفید و دارای خطوط منحنی رنگی با رنگ های خاکستری تیره و خاکستری روشن و سیاه که به صورت عمودی و خطی و مرتب در هم پیچیده اند.

نام آلبوم :آلبوم کاغذ دیواری لیسبون
نام برند :کاغذ دیواری رویال
رنگ: کاغذ دیواری زمینه سفید شیری باخط های قهوه ای.
طرح : کاغذ دیواری با خطوط انحنا دار‌.
کاربرد مکانی : سالن پذیرایی و مناسب برای دیوار پشت تلویزیون، دفتر کار، اتاق خواب و …
جنس: پی وی سی
قیمت :کاغذ دیواری ارزان
قابل شست و شو می باشد.
شرح طرح : کاغذ دیواری زمینه شیری با خطوط قهوه ای شیر کاکائویی که به حالت ریسه و عمودی سرتاسر کاغذ دیواری را فراگرفته است.

نام آلبوم :آلبوم کاغذ دیواری لیسبون
نام برند :کاغذ دیواری رویال
رنگ: کاغذ دیواری زمینه سفید با خطوط آبی کمرنگ و قرمز
طرح : کاغذ دیواری با طرح های به شکل شبکه و درهم.
دراین کاغذ دیواری که زمینه ی سفید دارد شاهد خطوط با طرحی عجیب و خاص هستیم. خطوط آبی و قرمز مثل شبکه ی درهمی به هم متصل شده اند.

نام آلبوم :آلبوم کاغذ دیواری لیسبون
نام برند :کاغذ دیواری رویال
رنگ: کاغذ دیواری زمینه سفید با خطوط گلبهی و طوسی
طرح : کاغذ دیواری با طرح های به شکل شبکه و درهم.
دراین کاغذ دیواری که زمینه ی سفید دارد شاهد خطوط با طرحی عجیب و خاص هستیم. خطوط گلبهی و طوسی روی یک زمینه ی سفید شیری رنگ به شکل شبکه های متصل به هم به نمایش درامده اند.

نام آلبوم :آلبوم کاغذ دیواری لیسبون
نام برند :کاغذ دیواری رویال
رنگ: کاغذ دیواری شیرکاکائویی
طرح : کاغذ دیواری هندسی
کاربرد مکانی : سالن پذیرایی و مناسب برای دیوار پشت تلویزیون، دفتر کار، اتاق خواب و …
جنس: پی وی سی pvc
قیمت :کاغذ دیواری ارزان و قابل شست و شو.
شرح طرح : کاغذ دیواری با زمینه ی کرمی را مشاهده میکنیم که اشکال هندسی به شکل مثلث های گوشه گرد بی زاویه به رنگ قهوه ای شیرکاکائویی روی آن قرار گرفته است.

نام آلبوم :آلبوم کاغذ دیواری لیسبون
نام برند :کاغذ دیواری رویال
رنگ: کاغذ دیواری کرم قهوه ای
طرح : کاغذ دیواری طرح mdf یا چوب
کاربرد مکانی : سالن پذیرایی و مناسب برای دیوار پشت تلویزیون، دفتر کار، اتاق خواب و …
جنس: پی وی سی pvc
قیمت :کاغذ دیواری ارزان و قابل شست و شو.
شرح طرح : کاغذ دیواری پیش رو یکی از جالب ترین طرح های مشاهده شده است. از آنجایی که این کاغذ دیواری طرحی شبیه به طرح چوب و ام دی اف دارد؛ توجه زیادی را جلب میکند.
کاغذ دیواری زمینه کرم با خطوط عمودی تیره و روشن میشی این کاغذ دیواری را تا حد زیادی به طرح های چوبی نزدیک کرده است.

Call Now Button