وارد کننده ی کاغذ دیواری شامل شرکت ها و وارد کننده هایی می باشد که به صورت رسمی و قانونی و با مجوز واردات کاغذ دیواری های تولید خارج از کشور را وارد میکنند.اغلب کسانی که واردکننده هستند کاغذ دیواری ها را از چین وارد میکنند.کاغذ دیواری های چینی دارای کیفیت های متفاوتی هستند و گاهاً تحت لیسانس می باشند و برخلاف تصوری که فکر میکنیم واردات چین هستند و احتمالا کیفیت پایینی دارند این طور‌نیست.باید بدانیم چین به سفارش کشورهای معتبری نظیر آلمان و ایتالیا این کاغذ ها را تولید میکنند.

وارد کننده ی  کاغذ دیواری قیمت مناسب و کمتری روی کاغذ دیواری ها میگذارد. بنابراین خرید از وارد کننده ی مقرون به صرفه می باشد.چون سود کمتری روی کاغذ دیواری ها کشیده میشود‌.