کاغذ دیواری آجری در چه فضاهایی بیشتر استفاده می شود؟

کاغذ دیواری آجری یا کاغذ دیواری با طرح آجر بیشتر برای فضاهای رستورانی و یا سنتی مورد استفاده قرار می گیرد. این طرح از کاغذ دیواری کمتر در فضای منازل مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از این نوع کاغذ دیواری یا کاغذ دیواری با طرح آجر به فضاهای دکوراتیو حالت سنتی و قدیمی می بخشد. برخی از انواع این نوع کاغذ دیواری به شکل پوستر بوده و شبیه به یک دیواری آجری به نظر می رسند. کاغذ دیواری با طرح آجر می بایست با بقیه دیوارهای منزل همخوانی داشته باشد. بسیاری از رستورانهای سنتی و قهوه خانه ها از انواع کاغذ دیواری با طرح آجر به صورت پوستر استفاده می کنند. در منازل گاهی یک و یا دو اتاق با این نوع طرح کاغذ دیواری دیزاین می شوند. گاهی یک گوشه منزل بصورت طرح سنتی تزئین می شود که نمای پشت آن با این  کاغذ دیواری مزین می گردد.

توجه توجه

تا باز شدن کامل عکس ها صبور باشید. کیفیت و تعداد عکس ها بالاست