کاغذ دیواری آشپزخانه بیشتر دارای چگونه طرح هایی است؟

کاغذ دیواری آشپزخانه معمولاٌ یا ساده هستند و یا دارای طرح های ساده هستند و یا دارای اشکال خاص مخصوص آشپزخانه مثل طرح غذا و یا لوازم آشپزخانه مثل قاشق چنگال و غیره می باشند. این کاغذ ها معمولاٌ از کاغذ دیواری قابل شستشو انتخاب شده و می توانند روی کاشی هم چسبیده شوند. برخی از این کاغذ دیواری های آشپزخانه پشت چسبدار هستند که بصورت برچسب روی کاشی ، کابینت و یا بین کابینتها نصب می شوند.