کاغذ دیواری توپ توپی

کاغذ دیواری توپ توپی

کاغذ دیواری توپ توپی انواعی از کاغذ دیواری ها هستند که اشکال دایره شکل دارند. در شهر کاغذ دیواری انواعی از کاغذ دیواریهای توپ توپی را مشاهده می کنید. کاغذ دیواری توپ توپی بیشتر برای اتاق کودک کاربرد دارد. کاغذ دیواری های توپ توپی بیشتر در اتاق کودک مورد استفاده قرار می گیرند. این اشکال هندسی ساده با ذهن نوزادان همخوانی داشته و درک آنها را از محیط اطراف ساده تر می کند. بنابراین کاغذ دیواری توپ توپی گزینه ای رایج در اتاق نوزادان است. برای ست کردن کاغذ دیواری توپ توپی می توان دیوارهای دیگر با  از انواع ساده و یا دارای اشکالی مثل دایره توخالی و یا خطوط عمودی پوشاند.

[ چت آنلاین = جهت مشاوره آنلاین کلیک کنید.]

تمـاس با مشـاوران

35 20 28 22 – 021

Call Now Button