کاغذ دیواری جگری:

از جمله رنگ های زیبا برای کاغذ دیواری، رنگ جگری و یا در اصطلاح جیگری است. رنگ جگری را جزوی از گروه قرمز میدانند. قرمزی که بی نهایت تیره و سرخ است. رنگ جگری رنگی است که در عین شاد بودن و انرژی و گرمایش، رنگی نسبتاً سنگین محسوب میشود. یعنی آن حالت زنندگی و تندی قرمز را ندارد . بنابراین در استفاده از کاغذ دیواری جگری دست باز تری داریم تا کاغذ دیواری قرمز. این کاغذ دیواری در طرح ها و رنگ های متفاوتی در آلبوم ها موجود است. گاهی اوقات کاغذ دیواری جگری به تنهایی انتخاب خوبی نخواهد بود. بهتر است این رنگ را با رنگی مثل کِرِم یا سفید شیری ترکیب کنیم. طلایی هم رنگ ترکیبی مناسبی برای این کاغذ دیواری  خواهد بود.