کاغذ دیواری خال خالی چگونه طرحی است و برای چه فضاهایی مناسب است؟

کاغذ دیواری خال خالی تشکیل شده از دایره های کوچک تقریبا به اندازه یک خال است برای همین به این سبک از کاغذ دیواری خال خالی می گویند .
این نوع از کاغذ دیواری به نوعی کاغذ دیواری اسپرت است که برای اتاق یا مکان هایی با سبک اسپرت بیشتر استفاده می شود