کاغذ دیواری خاکستری رنگ

کاغذ دیواری خاکستری رنگ زیبایی از درجه ی خیلی کم رنگ طوسی میباشد که یه سفیدی میزند!

این رنگ ها کاغذ دیواری طوسی معمولا در محیط های اداری کاربرد دارد اما بازهم بسته به نوع دکوراسیون همه جا قابل اجرا میباشد.

این تم رنگ کاغذ دیواری از رنگ های خنثی میباشد و میتواند با اکثر رنگ ها مانند صورتی ، آبی ، زرد و … ست شود.

تمونه های این رنگ از کاغذ دیواری  را در شهر کاغذ دیواری مشاهده کنید.