کاغذ دیواری خاکی رنگ :

کاغذ دیواری خاکی از دسته ی رنگ های گرم می باشد. رنگ های گرمی در خانواده ی قهوه ای.
این رنگ متواند از طیف تیره باشد تا طیف روشن. تصورتان از این کاغذ دیواری چیست؟
مسلماً هر کسی رنگ خاک را یک جور تصور میکند. این رنگ گاهی میتواند تحت عنوان کاغذ دیواری به رنگ خاک کویر باشد که کمی به زردی میزند. گاهاً میتواند به رنگ خاک رس و …
نگران انتخاب خود نباشد. در آلبوم های متعدد و متنوعی که در شرکت شهر کاغذ دیواری موجود است؛ تقریباً میتوان گفت کاغذ دیواری مد نظر شما به راحتی یافت میشود.
این تم رنگ کاغذ دیواری را میتوان در مکان های متفاوتی بسته به دلخواهتان مورد استفاده قرار بدهید.
این تم رنگ کاغذ دیواری همچنین میتواند با رنگهایی نظیر شیری و یا کاغذ دیواری نباتی ست جالبی را ایجاد کند.