کاغذ دیواری خطوط افقی مناسب چه فضاهایی است؟

کاغذ دیواری خطوط افقی را میتوان جزو کاغذ دیواری طرح هندسی دانست.

بعضی از افراد هستند که علاقه ی زیادی به نقوش هندسی و طرح های ساده ی هندسی از جمله خطوط افقی و عمودی هستند.

شاید بهتر باشد این طرح از کاغذ دیواری را با کاغذ دیواری ساده تر اما هماهنگ با رنگ این نوع کاغذ دیواری  ست کرد.

چرا که همیشه این نکته در دکوراسیون اهمیت زیادی داشته است. زمانی که یک کاغذ طرح دار در کنار کاغذ ساده تری قرار بگیرد جذابیت بیشتری خواهد داشت و چشم را هم اذیت نمیکند.