کاغذ دیواری خطوط موجی

کاغذ دیواری خطوط موجی

کاغذ دیواری خطوط موجی از خطوطی استفاده شده که بصورت موازی یا درهم فرو رفته بصورت موجی هستند.این نوع از کاغذ دیواری بیشتر در سبک مدرن کاربرد دارد. استفاده از کاغذ دیواری با خطوط موجی برای تمام دیوارهای توصیه نمی شود. معمولاً یک یا دو دیوار در منازل می توان از این طرح از کاغذ دیواری استفاده کرد.این طرح از کاغذ دیواری برای راهروها و یا محیط های اداری نیز بسیار مناسب هستند. انواع این کاغذ ها شامل خطوط ناز و پهن در رنگهای مختلف در این سایت موجود می باشد.

[ چت آنلاین = جهت مشاوره آنلاین کلیک کنید.]

تمـاس با مشـاوران

35 20 28 22 – 021

Call Now Button