کاغذ دیواری خط خطی برای چه فضاهایی مناسب است؟

کاغذ دیواری طرح خط خطی یکی دیگر از طرح های کاغذ دیواری رایج می باشد که بیشتر در سبک مدرن استفاده می شود. خطوط عمودی و افقی می تواند بسته به مکان مناسب باشند. کاغذ دیواری خط دار و یا کاغذ دیواری خط خطی نباید در یک مکان بیش از اندازه شوند. این طرح از کاغذ دیواری یا کاغذ دیواری خط دار بیشتر مناسب مکانهای اداری می باشند. این کاغذ دیواری همچنین در اتاق خواب و یک دیوار از سالن پذیرایی در سبک مدرن و یا برای لابی می توانند استفاده شوند. کاغذ دیواری های خط دار یا  خط خطی می توانند دارای خطوط نازک موازی و یا لاین ها یا خطوط پهن کنار هم باشند. خطوط عمودی کنار هم سبب بلندتر به نظر رسیدن فضا می شود و خطوط پهن افقی سبب کشیده دیده شدن فضا می گردد.

توجه توجه

تا باز شدن کامل عکس ها صبور باشید. کیفیت و تعداد عکس ها بالاست