کاغذ دیواری زعفرانی :

کاغذ دیواری زعفرانی را میتوان از دسته ی کاغذ دیواری های زرد و طلایی دانست.
کاغذ دیواری زعفرانی همچنین از دسته ی رنگهای گرم و نسبتاً شاد می باشد.
کاغذ دیواری زرد برای محیط هایی مناسب است که نیاز به ایجاد یک تحول اساسی دارد.
رنگ‌زیبای زعفرانی با نور خورشید جلوه ی بسیار دلپذیری دارد.

بنابراین شاید اگر کاغذ دیواری زرد را دراتاقی که نورگیری مناسبی دارد نصب کنیم؛ زیبایی اتاق دوچندان میشود. علاوه براین میتوان این رنگ زیبا و روشن را در محیطی که نور خوب و مناسبی ندارد استفاده کنیم تا ازنظر تاریکی و کم نوری هم دچار مشکل نشویم.
کاغذ دیواری زعفرانی به علت شباهتش به رنگ زرد و لیمویی میتواند ویژگی های مشترک این دو رنگ را از نظر روانشناسی داشته باشد.

اگر دیده باشید؛ رنگ زعفران ممکن است گاهی سرخ تر به نظر برسد و گاهی زرد باشد.

آلبوم های کاغذ دیواری آنقدری تنوع رنگی دارد که مشکل و‌محدودیتی دراین زمینه نداشته باشید. یعنی زمانی که کاغذدیواری زعفرانی را با رنگی سرخ تر درنظر دارید در بین آلبوم ها کاغذ دیواری سفارش دلخواه خود را خواهید یافت‌.