کاغذ دیواری شرک و فیونا

کاغذ دیواری شرک_ فیونا :

یکی از شخصیت های مشهور کارتونی شرک است. شرک و همسرش فیونا در میان کودکان محبوبیت زیادی دارند.

نه تنها شرک و فیونا بلکه از معدود کارتونی است که اکثر کاراکترهای آن شناخته شده و محبوب هستند.

یعنی کاغذ دیواری شرک و فبونا ؛ شامل تمام کاراکترهای این کارتون میشود. کاغذ دیواری شرک پوشش مناسبی برای اتاق های کودک چه پر و چه دختر میباشد.

یکی از برتری های کاغذ دیواری شرک نسبت به سایر، همین محبوبیتش بین هم دختران و هم پسران است.

کاغذ دیواری شرک و فیونا در شرکت شهر کاغذ دیواری در انواع طرح و رنگ های متفاوت و حتی یه صورت پوستری و بردر موجود میباشد.