کاغذ دیواری صدفی :

کاغذ دیواری صدفی یکی از آن دسته از رنگ هایی است که در دکوراسیون و طراحی های جدید استفاده ی زیادی دارد.

ازآن جهت که رنگ های روشن، امروزه نقش زیاد و مؤثری در طراحی و دکوراسیون دارند.
رنگ های روشن نور را به خوبی منعکس میکنند. همین مسئله باعث جذابیت بیشتر رنگ های روشن است.

کاغذ دیواری صدفی از جمله رنگ هاییست که در عین سادگی ، بسیار شیک و جذاب است.

رنگ صدفی یا بهتر است بگوییم کاغذ دیواری صدفی در ذهن افراد تعریف های متفاوتی خواهد داشت.

نگران این مسئله نباشید. توناژ های متفاوت و متنوعی همراه با طرح های زیبایی در آلبوم های متعدد کاغذ شهر کاغذ دیواری موجود است.
کاغذ دیواری صدفی درتعریف ذهنی بعضی ها همان رنگ شیری میباشد که شاید به اندازه ی یک قطره از رنگ صورتی در آن مخلوط شده باشد.

از طرفی صدفی در تعریف برخی افراد تنها رنگ شیری با درجات تیره تر خواهد بود.