کاغذ دیواری های صورتی کم رنگ

کاغذ دیواری صورتی کم رنگ سبب روشن شدن زیاد اتاق شده و می توان با کاغذ دیواری های با رنگهای تیره تر آن را ترکیب نمود.

ولی اتاق کودکان بهتر است تا حد امکان روشن باشد تا انرژی بهتری از محیط دریافت کنند.