کاغذ دیواری طرح سنگ آنتیک

کاغذ دیواری با طرح سنگ آنتیک :

کاغذ دیواری با طرح سنگ انتیک یکی از صدها طرح خاص و متفاوت آلبوم های کاغذ دیواری است.

سنگ انتیک در خیلی از محیط های چه اداری و تجاری و چه منازل استفاده میشود.

اما شاید بد نباشد کاغذ دیواری با طرح سنگ آنتیک را هم تجربه کنید.

کاغذ دیواری با طرح سنگ انتیک چیست ؟

همانطور که از اسمش پیداست این کاغذ دیواری ؛ طرحی دارد دقیقاً مشابه سنگ آنتیک. یعنی با دیدن این کاغذ دیواری در نگاه اول شما تصور میکنید که دقیقاً سنگ آنتیک میبینید.
شاید بتوانید با استفاده از کاغذ دیواری طرح سنگ انتیک هزینه های خود را هم به نسبت اجرای کار با سنگ آنتیک کمتر کنید.