کاغذ دیواری عسلی رنگ :

کاغذ دیواری عسلی مناسب محیط هایی با تم گرم است چرا که رنگ عسلی از دسته ی رنگ های گرم است.

رنگ عسلی میتواند از توناژ های سیرو تیره شروع شود تا توناژ های روشن تری که به زرد یا کهربایی بزند.

کاغذ دیواری عسلی میتواند ترکیب خوبی با رنگ های بژ و کرم و روشن باشد.

با این حال اگر از رنگ های روشن تر کاغذ دیواری عسلی استفاده کنید نیاز چندانی به ترکیب کردنش با کاغذ دیواری با رنگ و مدلهای دیگر نیست.

کاغذ دیواری عسلی ترجیحاً مناسب اتاق های سردی است که سیستم گرمایی زیای ندارند و درفصولی از سال سرمای آزار دهنده ای دارند.

رنگ های گرم برای پوشش دیوار ها و کف زمین تا حد بسیار زیادی روی حال و احوال روحی و درونی شما مؤثراست.