کاغذ دیواری فسفری :

کاغذ دیواری فسفری به علت دارا بودن انرژی فراوان و رنگ خاص و به نسبت تندی که دارد مناسب برای محیط هایی نظیر باشگاه و یا سالن های رقص است.

این کاغذ دیواری همچنین برای اتاق کودک انتخاب مناسبی خواهد بود.
کاغذ دیواری با این تم رنگ گاهی بسته به دلخواه شما و مشتری با کاغذ دیواری هایی به رنگ های دیگر و متفاوت ترکیب میشود.

ترکیب این کاغذ دیواری با کاغذ دیواری خاکستری و یا کاغذ دیواری دلفینی ترکیب بی نظیری خواهد شد.
معمولاً در رنگ های شاد و تندی مثل این تم رنگ از کاغذ دیواری برای رنگ ترکیبی با آن بسیار بهتر است که رنگ های خنثی و تیره تری استفاده کنیم.
مثل ترکیب رنگ این کاغذ دیواری با کاغذ دیواری قرمز ترکیب مناسبی نخواهد بود.

با این حال همه چیز سلیقه ای و یا متناسب با شرایط خواهد بود.