کاغذ دیواری نارنجی پر رنگ

کاغذ دیواری نارنجی پر رنگ رنگی بسیار گرم محسوب می شود . در فضاها گرم مانند فست فود ها از کاغذ دیواری با تم نارنجی پر رنگ و قرمز بیشتر استفاده می شود .
به یک نکته حتما دقت شود در کنار رنگی مثل رنگ کاغذ دیواری نارنجی پر رنگ بهتر است از رنگ های خنثی نیز استفاده شود تا فضای دلپذیر تری را برای شما رقم بزند .