کاغذ دیواری چمن

کاغذ دیواری طرح چمن:

کاغذ دیواری طرح چمن یا کاغذ دیواری چمنی برای محیط هایی مناسب است که محل نگه داری گل و گیاه باشد.

کاغذ دیواری طرح چمن در مراکز گلخانه ای انتخاب خوبی است.
کاغذ دیواری طرح چمن را با پوستر دیواری چمن و جنگل اشتباه نگیرید.

کاغذ دیواری طرح چمن دقیقاً پوشش و بافت چمنی را به نمایش میگذارد و با استفاده از آن روی دیوار کاملاً تصور میکنید که چمن روی دیوار روییده است!