کاغذ دیواری گلدار

کاغذ دیواری گلدار

کاغذ دیواری گلدار نوعی از کاغذ دیواری است که در آن انواع تصاویر گل در طرح های مختلف استفاده می شود.

این طرح از کاغذ دیواری بصورت یک تک گل بزرگ گاهی استفاده می شوند این نوع از کاغذ های دیواری بصورت پوستر و یا پوسترهای سه بعدی وجود دارند.

برخی ازاین طرخ از کاغذ دیواری ها  یا کاغذ دیواری های گل گلی نیز وجود دارند که طرح گل ریز و یا گل درشت دارند.

این کاغذ دیواری های از گذشته تا امروز نیز طرفداران خاص خود را دارند.

در برخی از موارد کاغذ دیواری های گل دار یا گل گلی اگر برای کل دیوارها استفاده شوند می توانند بسیار خسته کننده و آزار دهنده باشند بنابراین بیشتر توصیه می شود که برای یک یا دو دیوار از منزل استفاده شوند.

[ چت آنلاین = جهت مشاوره آنلاین کلیک کنید.]

تمـاس با مشـاوران

35 20 28 22 – 021

Call Now Button