کاغذ دیواری یاسی :

کاغذ دیواری یاسی از توناژ های رنگ بنفش محسوب میشود.

بنابراین این رنگ میتواند برای کسانی که دکوراسیون بنفش در محیط منزل یا اداره اشان استفاده کرده اند مناسب باشد.

این کاغذ دیواری به خاطر رنگ ملایم و آرامش بخشی که دارد در تسکین اعصاب مؤثر خواهد بود.

این تم رنگ کاغذ دیواری رنگ تند و یا زننده ای ندارد که نیاز ضروری ای به ترکیبش با سایر رنگ ها باشد.

با این حال میتوان از ترکیب این رنگ کاغذ دیواری  و کاغذ دیواری سفید در محیط منزل یا اداره کار کرد.
این کاغذ دیواری  از جمله کاغذ دیواری هایی است که میتوان از آن هم در اتاق کودک ، هم در اتاق نوجوانان و هم اتاق بزرگ سال استفاده کرد.
کاغذ دیواری های  هم به صورت ساده موجود است و هم به صورت ترکیب با گل های رنگارنگ و یا خطوط و نقش و نگار متناسب با کاغذ دیواری.